Người truy cập website

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 22:06:35 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 22:06:35

7 ngày gần nhất

172113.1%
182415.0%
191710.6%
202415.0%
213119.4%
221911.9%
232415.0%

30 ngày gần nhất

24253.4%
25263.6%
26243.3%
27283.9%
28162.2%
29273.7%
30212.9%
1223.0%
2263.6%
3253.4%
4192.6%
5263.6%
6192.6%
7314.3%
8273.7%
9273.7%
10263.6%
11344.7%
12273.7%
13182.5%
14253.4%
15243.3%
16243.3%
17212.9%
18243.3%
19172.3%
20243.3%
21314.3%
22192.6%
23243.3%

Last 12 months

Tháng 6132512.7%
Tháng 7125712.0%
Tháng 8120511.5%
Tháng 910009.6%
Tháng 10114010.9%
Tháng 11113310.9%
Tháng 128217.9%
Tháng 16516.2%
Tháng 24194.0%
Tháng 35345.1%
Tháng 44974.8%
Tháng 54534.3%

Giờ

0186602.9%
1116961.8%
285861.3%
371401.1%
466741.0%
583951.3%
6123481.9%
7193763.0%
8298344.6%
9345875.4%
10364425.7%
11354765.5%
12335405.2%
13360765.6%
14372825.8%
15371545.8%
16353095.5%
17313814.9%
18292804.5%
19331625.1%
20378115.9%
21393826.1%
22365635.7%
23285474.4%

Ngày trong tháng

1787453.8%
2545022.6%
3774233.7%
4862834.1%
5878614.2%
6890614.3%
7836904.0%
8809573.9%
9827894.0%
10616953.0%
11662053.2%
12628083.0%
13632483.0%
14655163.1%
15821223.9%
16793843.8%
17856494.1%
18688403.3%
19615693.0%
20536302.6%
21557662.7%
22605772.9%
23549302.6%
24494402.4%
25562262.7%
26504332.4%
27508432.4%
28547882.6%
29572342.8%
30610902.9%
31571732.7%

Ngày trong tuần

Thứ hai29813014.3%
Thứ ba32318915.5%
Thứ tư28865613.9%
Thứ năm28988513.9%
Thứ sáu29129714.0%
Thứ bảy29672014.3%
Chủ nhật29222214.0%

Tháng

Tháng 11486614.2%
Tháng 21845635.2%
Tháng 31971835.5%
Tháng 42511877.1%
Tháng 548771513.7%
Tháng 6105696629.7%
Tháng 72427236.8%
Tháng 82055765.8%
Tháng 91513854.3%
Tháng 101738964.9%
Tháng 111698264.8%
Tháng 122840148.0%

Năm

2007507732.8%
200820147911.0%
200938046220.8%
201066824036.5%
20111198916.5%
20121387597.6%
20131188156.5%
2014723424.0%
2015342711.9%
2016280101.5%
2017151500.8%
201825540.1%
 
Advertise with GoStats