Người truy cập website

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Mon, 10 Sep 2018 22:50:28 (12 days 18 hrs 39 min 6 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 22:50:29

7 ngày gần nhất

1700%
1800%
1900%
2000%
2100%
2200%
2300%

30 ngày gần nhất

253545.3%
266169.2%
274937.4%
281612.4%
2985412.8%
303375.0%
316319.5%
1152122.8%
22914.4%
3180.3%
4170.3%
5210.3%
64937.4%
74086.1%
8801.2%
92123.2%
101672.5%
1100.0%
1200.0%
1300.0%
1400.0%
1500.0%
1600.0%
1700.0%
1800.0%
1900.0%
2000.0%
2100.0%
2200.0%
2300.0%

Last 12 months

Tháng 1011406.4%
Tháng 1111336.4%
Tháng 128214.6%
Tháng 16513.7%
Tháng 24192.4%
Tháng 35343.0%
Tháng 44972.8%
Tháng 55903.3%
Tháng 65443.1%
Tháng 7236613.3%
Tháng 8588333.1%
Tháng 9319318.0%

Giờ

0191642.9%
1120681.8%
289361.4%
375761.2%
470091.1%
589271.4%
6128922.0%
7199423.0%
8305024.6%
9354275.4%
10371825.7%
11360375.5%
12340975.2%
13367885.6%
14379515.8%
15379815.8%
16360275.5%
17317784.8%
18297824.5%
19337325.1%
20382745.8%
21399516.1%
22370905.6%
23289404.4%

Ngày trong tháng

1803753.8%
2549352.6%
3782953.7%
4863494.1%
5879364.2%
6896754.3%
7843114.0%
8810863.9%
9830444.0%
10621823.0%
11664113.2%
12630573.0%
13634163.0%
14656363.1%
15821823.9%
16797543.8%
17857344.1%
18689163.3%
19618323.0%
20538012.6%
21560302.7%
22606462.9%
23550662.6%
24497112.4%
25566512.7%
26511112.4%
27519612.5%
28553172.6%
29581712.8%
30615262.9%
31578552.8%

Ngày trong tuần

Thứ hai29913514.3%
Thứ ba32385515.5%
Thứ tư28991513.9%
Thứ năm29181913.9%
Thứ sáu29464714.1%
Thứ bảy29955914.3%
Chủ nhật29366414.0%

Tháng

Tháng 11486614.2%
Tháng 21845635.2%
Tháng 31971835.5%
Tháng 42511877.0%
Tháng 548785213.7%
Tháng 6105751029.7%
Tháng 72450896.9%
Tháng 82114595.9%
Tháng 91545784.3%
Tháng 101738964.9%
Tháng 111698264.8%
Tháng 122840148.0%

Năm

2007507732.8%
200820147910.9%
200938046220.6%
201066824036.3%
20111198916.5%
20121387597.5%
20131188156.4%
2014723423.9%
2015342711.9%
2016280101.5%
2017151500.8%
2018146770.8%
 
Advertise with GoStats