Người truy cập website

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 17:15:56 (2 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 17:15:56

7 ngày gần nhất

152620.0%
162216.9%
171511.5%
181310.0%
191713.1%
202216.9%
211511.5%

30 ngày gần nhất

23253.8%
24243.7%
25213.2%
26162.5%
27223.4%
28142.2%
29274.2%
30233.5%
31233.5%
1304.6%
2324.9%
3203.1%
4223.4%
5294.5%
6223.4%
7162.5%
8203.1%
9223.4%
10203.1%
11223.4%
12172.6%
13223.4%
14314.8%
15264.0%
16223.4%
17152.3%
18132.0%
19172.6%
20223.4%
21152.3%

Last 12 months

Tháng 7125713.1%
Tháng 8120512.5%
Tháng 9100010.4%
Tháng 10114011.9%
Tháng 11113311.8%
Tháng 128218.5%
Tháng 16516.8%
Tháng 24194.4%
Tháng 35345.6%
Tháng 44975.2%
Tháng 55906.1%
Tháng 63673.8%

Giờ

0186802.9%
1117081.8%
285911.3%
371441.1%
466801.0%
584031.3%
6123581.9%
7194043.0%
8298924.6%
9346535.4%
10365115.7%
11355355.5%
12335775.2%
13361295.6%
14373415.8%
15372085.8%
16353545.5%
17314094.9%
18293184.5%
19331935.1%
20378465.9%
21394176.1%
22366095.7%
23285784.4%

Ngày trong tháng

1787753.8%
2545342.6%
3774433.7%
4863054.1%
5878904.2%
6890834.3%
7837064.0%
8809773.9%
9828114.0%
10617153.0%
11662273.2%
12628253.0%
13632703.0%
14655473.1%
15821483.9%
16794063.8%
17856644.1%
18688533.3%
19615863.0%
20536522.6%
21557812.7%
22605772.9%
23549312.6%
24494642.4%
25562472.7%
26504492.4%
27508652.4%
28548022.6%
29572612.8%
30611132.9%
31571962.7%

Ngày trong tuần

Thứ hai29820114.3%
Thứ ba32327915.5%
Thứ tư28874613.9%
Thứ năm28999413.9%
Thứ sáu29139414.0%
Thứ bảy29681214.3%
Chủ nhật29229914.0%

Tháng

Tháng 11486614.2%
Tháng 21845635.2%
Tháng 31971835.5%
Tháng 42511877.1%
Tháng 548785213.7%
Tháng 6105733329.7%
Tháng 72427236.8%
Tháng 82055765.8%
Tháng 91513854.3%
Tháng 101738964.9%
Tháng 111698264.8%
Tháng 122840148.0%

Năm

2007507732.8%
200820147911.0%
200938046220.8%
201066824036.5%
20111198916.5%
20121387597.6%
20131188156.5%
2014723424.0%
2015342711.9%
2016280101.5%
2017151500.8%
201830580.2%
 
Advertise with GoStats