Người truy cập website

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:20:34 (20 min 15 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — Thu, 02 Jan 2020 07:22:45

7 ngày gần nhất

1700%
1800%
1900%
2000%
2100%
2200%
2300%

30 ngày gần nhất

2400%
2500%
2600%
2700%
2800%
2900%
3000%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1000%
1100%
1200%
1300%
1400%
1500%
1600%
1700%
1800%
1900%
2000%
2100%
2200%
2300%

Last 12 months

Tháng 65442.4%
Tháng 7236610.6%
Tháng 8588326.4%
Tháng 91258956.5%
Tháng 108934.0%
Tháng 1100.0%
Tháng 1200.0%
Tháng 100.0%
Tháng 200.0%
Tháng 300.0%
Tháng 400.0%
Tháng 500.0%

Giờ

0193412.9%
1121521.8%
290801.4%
379381.2%
473731.1%
595891.4%
6132452.0%
7206093.1%
8310814.6%
9364985.5%
10377915.7%
11364795.5%
12346395.2%
13373505.6%
14388425.8%
15386935.8%
16364895.5%
17322004.8%
18302004.5%
19340505.1%
20384915.8%
21400836.0%
22372005.6%
23292444.4%

Ngày trong tháng

1804163.8%
2549592.6%
3783223.7%
4864384.1%
5880094.2%
6897474.3%
7843524.0%
8811013.9%
9830633.9%
10622123.0%
11665903.2%
12631603.0%
13635153.0%
14656963.1%
15822773.9%
16797983.8%
17857734.1%
18689793.3%
19618932.9%
20541782.6%
21640163.0%
22609672.9%
23551382.6%
24497362.4%
25566712.7%
26511262.4%
27519802.5%
28553392.6%
29581942.8%
30617712.9%
31578552.8%

Ngày trong tuần

Thứ hai29931614.2%
Thứ ba32398415.4%
Thứ tư29010413.8%
Thứ năm29257013.9%
Thứ sáu30282914.4%
Thứ bảy30002214.3%
Chủ nhật29406814.0%

Tháng

Tháng 11486614.2%
Tháng 21845635.2%
Tháng 31971835.5%
Tháng 42511877.0%
Tháng 548785213.6%
Tháng 6105751029.6%
Tháng 72450896.9%
Tháng 82114595.9%
Tháng 91639744.6%
Tháng 101747894.9%
Tháng 111698264.7%
Tháng 122840147.9%

Năm

2007507732.7%
200820147910.9%
200938046220.5%
201066824036.1%
20111198916.5%
20121387597.5%
20131188156.4%
2014723423.9%
2015342711.8%
2016280101.5%
2017151500.8%
2018249661.3%
 
Advertise with GoStats