Người truy cập website

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 12 hrs 27 min 31 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

7 ngày gần nhất

1400%
1500%
1600%
1700%
1800%
1900%
2000%

30 ngày gần nhất

2100%
2200%
2300%
2400%
2500%
2600%
2700%
2800%
2900%
3000%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1000%
1100%
1200%
1300%
1400%
1500%
1600%
1700%
1800%
1900%
2000%

Last 12 months

Tháng 65444.5%
Tháng 7236619.7%
Tháng 8588349.1%
Tháng 9319526.7%
Tháng 1000.0%
Tháng 1100.0%
Tháng 1200.0%
Tháng 100.0%
Tháng 200.0%
Tháng 300.0%
Tháng 400.0%
Tháng 500.0%

Giờ

0191642.9%
1120681.8%
289361.4%
375761.2%
470091.1%
589271.4%
6128922.0%
7199423.0%
8305024.6%
9354275.4%
10371825.7%
11360375.5%
12340975.2%
13367885.6%
14379515.8%
15379815.8%
16360275.5%
17317784.8%
18297824.5%
19337325.1%
20382745.8%
21399516.1%
22370905.6%
23289404.4%

Ngày trong tháng

1803753.8%
2549352.6%
3782953.7%
4863494.1%
5879364.2%
6896754.3%
7843114.0%
8810863.9%
9830444.0%
10621823.0%
11664133.2%
12630583.0%
13634163.0%
14656363.1%
15821823.9%
16797543.8%
17857344.1%
18689163.3%
19618323.0%
20538012.6%
21560302.7%
22606462.9%
23550662.6%
24497112.4%
25566512.7%
26511112.4%
27519612.5%
28553172.6%
29581712.8%
30615262.9%
31578552.8%

Ngày trong tuần

Thứ hai29913514.3%
Thứ ba32385715.5%
Thứ tư28991613.9%
Thứ năm29181913.9%
Thứ sáu29464714.1%
Thứ bảy29955914.3%
Chủ nhật29366414.0%

Tháng

Tháng 11486614.2%
Tháng 21845635.2%
Tháng 31971835.5%
Tháng 42511877.0%
Tháng 548785213.7%
Tháng 6105751029.7%
Tháng 72450896.9%
Tháng 82114595.9%
Tháng 91545804.3%
Tháng 101738964.9%
Tháng 111698264.8%
Tháng 122840148.0%

Năm

2007507732.8%
200820147910.9%
200938046220.6%
201066824036.3%
20111198916.5%
20121387597.5%
20131188156.4%
2014723423.9%
2015342711.9%
2016280101.5%
2017151500.8%
2018146790.8%
 
Advertise with GoStats