Thời gian

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (220 days 21 hrs 12 min 6 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
Rating: 00:02:00

2018/06/08

Thời gianĐếm
00:00:001341.9%
00:00:1526.5%
00:00:1826.5%
00:00:0413.2%
00:00:1013.2%
00:00:1713.2%
00:00:2213.2%
00:00:4313.2%
00:00:4713.2%
00:01:1113.2%
00:01:3413.2%
00:02:0013.2%
00:02:4913.2%
00:04:1013.2%
00:09:4913.2%
00:11:2913.2%
00:25:5113.2%
 
Advertise with GoStats