Thời gian

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 15:48:55 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:48:56
Rating: 00:04:32

2017/07/23

Thời gianĐếm
00:00:002657.8%
00:00:0324.4%
00:00:0524.4%
00:00:1512.2%
00:00:3712.2%
00:01:3512.2%
00:02:0912.2%
00:02:4912.2%
00:04:0212.2%
00:04:4212.2%
00:08:3112.2%
00:11:4912.2%
00:13:1912.2%
00:14:2712.2%
00:17:3112.2%
00:22:0112.2%
00:22:5812.2%
01:17:0712.2%
 
Advertise with GoStats