Tóm tắt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (63 days 11 hrs 6 min 57 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
Hôm nayƯ.lượngHôm qua7 ngàyTB (tuần)30 ngày12 monthsTổng
Hits000000353316121301
Máy chủ Internet00000039871162577
Người truy cập000000146791832534
Phiên truy cập000000189362390488
Hit/người t.cập0.00.00.00.00.00.02.43.3
Phiên/người t.cập0.00.00.00.00.00.01.31.3
Người/máy chủ0.00.00.00.00.00.03.71.6

Real people over the last 30 days



Người truy cậpƯ.lượng

30 ngày gần nhất
3DraphAreaStacked chart
30 ngày gần nhất

Hôm qua

Hits
Máy chủ Internet
Người truy cập
Phiên truy cập
Hit/người t.cập
Phiên/người t.cập
Người/máy chủ
Người truy cập

Hôm nay

(Thu, 13 Dec 2018 06:25:20)
Hits
Máy chủ Internet
Người truy cập
Phiên truy cập
Hit/người t.cập
Phiên/người t.cập
Người/máy chủ
Người truy cập

7 ngày

Hits
Máy chủ Internet
Người truy cập
Phiên truy cập
Hit/người t.cập
Phiên/người t.cập
Người/máy chủ
Người truy cập

30 ngày

Hits
Máy chủ Internet
Người truy cập
Phiên truy cập
Hit/người t.cập
Phiên/người t.cập
Người/máy chủ
Người truy cập

12 months

Hits35331
Máy chủ Internet3987
Người truy cập14679
Phiên truy cập18936
Hit/người t.cập2.4
Phiên/người t.cập1.3
Người/máy chủ3.7
Người truy cập

Tổng

Hits6121301
Máy chủ Internet1162577
Người truy cập1832534
Phiên truy cập2390488
Hit/người t.cập3.3
Phiên/người t.cập1.3
Người/máy chủ1.6
Người truy cập

Average time on site

Average time on site
2018-12-07
2018-12-08
2018-12-09
2018-12-10
2018-12-11
2018-12-12
2018-12-13

Các website hàng đầu

Không hoạt động
Tài khoản đã được chuyển tới Máy tính & Internet
 
Advertise with GoStats