Các cụm từ tìm kiếm

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (160 days 8 hrs 24 min 58 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/04

Search enginePhraseĐếm
Googlenghean.qlnt.net66.4%
Googleqlnt.nghean.edu/vn.c3nghiloc155.3%
Bing.comqlnt.Nghean.edu_th44.3%
Yahoohình teensexy33.2%
Googleqlnt.nghean.edu.vn/th33.2%
Googleqlnt.nghean.edu.vn/dl33.2%
Googleqlnt.nghean.edu.vn/c233.2%
Googlegostats.vn33.2%
Yahooteensexy22.1%
Yahoonhaccuitui.com22.1%
Googleqlnt.nghean.edu.vn/c3nghiloc122.1%
Googleqlnt.nghean.edu.vn/c322.1%
Googleqlnt.nghean.edu22.1%
GoogleQLNT.NA.EDu22.1%
Googlehttp://www.ntu.edu.vn/canbo/phuonglv/default.aspx22.1%
Googledem so luot truy cap web22.1%
Googlecách thống kê người truy cập website22.1%
Googlebộ đếm22.1%
Googlebo dem22.1%
Bing.comqlnt.nghean.edu.vn11.1%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats