Các cụm từ tìm kiếm

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 13:53:23 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 13:53:24

2011/01/03

Search enginePhraseĐếm
Googleqlnt.nghean.edu.vn/th88.2%
Googlenghean.qlnt.net.c2dienhong.dc.88.2%
Googleqlnt.nghean.edu.vn/c3nghiloc166.1%
Googlewww.qlnt.nghean.edu.vn/c3nghiloc144.1%
Googleqlnt.nghean.edu44.1%
Googlethong ke cho web33.1%
Googletạo bộ đếm cho website33.1%
Googleqlnt.nghean.vn33.1%
Googleqlnt.nghean.edu/c2lehongphong.hn33.1%
Googleqlnt.nghean.edu.vn/c3quephong33.1%
YahooQLNT NGHEAN/edu.C322.0%
Googleđếm lượt truy cập22.0%
Googleđếm lượng truy cập vào website 22.0%
Googleqlnt.nghean.edu.vn/c222.0%
Googlegostats.vn22.0%
Bing.comvinhkim.chauthanhtg.net.xemdiem11.0%
Bing.comvinhkim.chauthanhtg11.0%
Bing.comqlnt.nghean.edu.vn/c3nghiloc111.0%
Yahooxemsieunhangao11.0%
Yahoovn777com11.0%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats