Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 16:42:52 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 16:42:53

2011/01/14

ReferrerĐếm
gostats.vn24220.2%
gostats.vn/my_sites.xml14011.7%
gostats.vn/code.xml443.7%
gostats.vn/signup.xml363.0%
gostats.vn/top.xml312.6%
gostats.vn/configure_toolbar.xml242.0%
gostats.vn/add_site.xml171.4%
gostats.vn/login.xml161.3%
gostats.vn/lostpasswd.xml161.3%
gostats.vn/last_guests.xml110.9%
gostats.vn/multiple_sites.xml100.8%
gostats.vn/profile.xml80.7%
gostats.vn/summary.xml70.6%
gostats.vn/webmaster_resources.xml70.6%
gostats.vn/logout.xml50.4%
gostats.vn/feedback.xml40.3%
gostats.vn/advertising.xml30.3%
gostats.vn/faq.xml30.3%
gostats.vn/info.xml30.3%
gostats.vn/edit.xml20.2%
gostats.vn/geo.xml20.2%
gostats.vn/os.xml20.2%
gostats.vn/referrers.xml20.2%
gostats.vn/support.xml20.2%
gostats.vn/time.xml20.2%
gostats.vn/affiliate.xml10.1%
gostats.vn/browsers.xml10.1%
gostats.vn/cities.xml10.1%
gostats.vn/colordepth.xml10.1%
gostats.vn/contact.xml10.1%
gostats.vn/java.xml10.1%
gostats.vn/link_to_gostats.xml10.1%
gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
gostats.vn/visitors.xml10.1%
c3.gostats.vn/code.xml373.1%
c3.gostats.vn/last_guests.xml342.8%
c3.gostats.vn/summary.xml342.8%
c3.gostats.vn/referrers.xml100.8%
c3.gostats.vn/hits.xml50.4%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml50.4%
c3.gostats.vn/hosts.xml20.2%
c3.gostats.vn/searchengines.xml20.2%
c3.gostats.vn/cookies.xml10.1%
c3.gostats.vn/depth.xml10.1%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c3.gostats.vn/java.xml10.1%
c3.gostats.vn/paths.xml10.1%
c3.gostats.vn/period.xml10.1%
c3.gostats.vn/visitors.xml10.1%
monster.gostats.vn/summary.xml292.4%
monster.gostats.vn/code.xml221.8%
monster.gostats.vn/last_guests.xml161.3%
monster.gostats.vn/edit.xml40.3%
monster.gostats.vn/dirs.xml20.2%
monster.gostats.vn/referrers.xml20.2%
monster.gostats.vn/reset.xml20.2%
monster.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
monster.gostats.vn/mailers.xml10.1%
monster.gostats.vn/pages.xml10.1%
monster.gostats.vn/visitors.xml10.1%
c5.gostats.vn/summary.xml191.6%
c5.gostats.vn/last_guests.xml90.8%
c5.gostats.vn/searchphrases.xml90.8%
c5.gostats.vn/entries.xml10.1%
c5.gostats.vn/pages.xml10.1%
c5.gostats.vn/paths.xml10.1%
c5.gostats.vn/referrers.xml10.1%
c5.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
google.com.vn/url161.3%
google.com.vn/search40.3%
google.com.vn30.3%
gostats.com110.9%
gostats.com/login.xml30.3%
gostats.com/signup.xml10.1%
ntu.edu.vn/default.aspx151.3%
c2.gostats.vn/summary.xml70.6%
c2.gostats.vn/last_guests.xml50.4%
c2.gostats.vn/dirs.xml10.1%
c2.gostats.vn/referrers.xml10.1%
diendan.4allvn.info/t2232-topic131.1%
ago.vn80.7%
ago.vn/viet40.3%
vn.search.yahoo.com/search121.0%
4all.yourme.net/t2232-topic110.9%
forum.cuasotinhoc.vn/topic/24673-ai-co-code-dem-so-luong-nguoi-90.8%
coo.vn/jKfJh2yqab69jKPlpp2hpWi05cBi1pzhxsCm7GCXm6tot9rElNufncyv80.7%
vietnamnhadat.vn40.3%
vietnamnhadat.vn/home/index20.2%
vietnamnhadat.vn/entry/load/id-811210.1%
vietnamnhadat.vn/welcome/index10.1%
c4.gostats.vn/last_guests.xml40.3%
c4.gostats.vn/summary.xml30.3%
google.com/search50.4%
google.com/custom10.1%
google.com/m10.1%
c3.gostats.vn:8080/searchphrases.xml60.5%
gostats.vn:8080/referrers.xml20.2%
gostats.vn:8080/advertising.xml10.1%
gostats.vn:8080/webmaster_resources.xml10.1%
sites.google.com/site/anhtttueh/lienhe10.1%
sites.google.com/site/led3dcube/home/thiet-ke10.1%
sites.google.com/site/phutransite10.1%
sites.google.com/site/prudentialfinance2010/kinh-te10.1%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats