Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 17:09:41 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 17:09:42

2009/01/05

ReferrerĐếm
gostats.vn22714.7%
gostats.vn/my_sites.xml1187.6%
gostats.vn/signup.xml634.1%
gostats.vn/login.xml352.3%
gostats.vn/searchphrases.xml221.4%
gostats.vn/add_site.xml181.2%
gostats.vn/last_guests.xml181.2%
gostats.vn/top.xml181.2%
gostats.vn/lostpasswd.xml161.0%
gostats.vn/profile.xml100.6%
gostats.vn/configure_toolbar.xml60.4%
gostats.vn/verify_email.xml60.4%
gostats.vn/webmaster_resources.xml60.4%
gostats.vn/info.xml50.3%
gostats.vn/mailers.xml50.3%
gostats.vn/hits.xml40.3%
gostats.vn/referrers.xml40.3%
gostats.vn/summary.xml40.3%
gostats.vn/advertising.xml30.2%
gostats.vn/faq.xml30.2%
gostats.vn/dirs.xml20.1%
gostats.vn/estimated_process_time.xml20.1%
gostats.vn/geo.xml20.1%
gostats.vn/pages.xml20.1%
gostats.vn/support.xml20.1%
gostats.vn/browsers.xml10.1%
gostats.vn/colordepth.xml10.1%
gostats.vn/contact.xml10.1%
gostats.vn/depth.xml10.1%
gostats.vn/feedback.xml10.1%
gostats.vn/goal_list.xml10.1%
gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
gostats.vn/logout.xml10.1%
gostats.vn/minmax.xml10.1%
gostats.vn/passwd.xml10.1%
gostats.vn/paths.xml10.1%
gostats.vn/period.xml10.1%
gostats.vn/resolutions.xml10.1%
gostats.vn/searchengines.xml10.1%
gostats.vn/visitors.xml10.1%
monster.gostats.vn/code.xml1348.7%
monster.gostats.vn/last_guests.xml845.4%
monster.gostats.vn/summary.xml644.1%
monster.gostats.vn/edit.xml40.3%
monster.gostats.vn/ip_addrs.xml40.3%
monster.gostats.vn/upgrade.xml40.3%
monster.gostats.vn/referrers.xml30.2%
monster.gostats.vn/remove_site.xml30.2%
monster.gostats.vn/time.xml30.2%
monster.gostats.vn/verify_code.xml30.2%
monster.gostats.vn/countries.xml20.1%
monster.gostats.vn/hosts.xml20.1%
monster.gostats.vn/pages.xml20.1%
monster.gostats.vn/searchphrases.xml20.1%
monster.gostats.vn/cities.xml10.1%
monster.gostats.vn/depth.xml10.1%
monster.gostats.vn/dirs.xml10.1%
monster.gostats.vn/entries.xml10.1%
monster.gostats.vn/goal_list.xml10.1%
monster.gostats.vn/hits.xml10.1%
monster.gostats.vn/java.xml10.1%
monster.gostats.vn/sessions.xml10.1%
monster.gostats.vn/visitors.xml10.1%
google.com.vn/search1056.8%
google.com.vn20.1%
c3.gostats.vn/summary.xml201.3%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml161.0%
c3.gostats.vn/last_guests.xml100.6%
c3.gostats.vn/referrers.xml100.6%
c3.gostats.vn/code.xml50.3%
c3.gostats.vn/visitors.xml30.2%
c3.gostats.vn/cities.xml10.1%
c3.gostats.vn/hits.xml10.1%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c3.gostats.vn/mailers.xml10.1%
c3.gostats.vn/returns.xml10.1%
c3.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
gostats.vn:8080/searchphrases.xml231.5%
gostats.vn:8080/login.xml40.3%
gostats.vn:8080/top.xml30.2%
gostats.vn:8080/resolutions.xml20.1%
gostats.vn:8080/webmaster_resources.xml20.1%
gostats.vn:8080/dirs.xml10.1%
gostats.vn:8080/exits.xml10.1%
search.yahoo.com/search342.2%
search.yahoo.com/search/msie10.1%
c2.gostats.vn/summary.xml100.6%
c2.gostats.vn/last_guests.xml60.4%
c2.gostats.vn/countries.xml30.2%
c2.gostats.vn/paths.xml30.2%
c2.gostats.vn/searchengines.xml30.2%
c2.gostats.vn/searchphrases.xml30.2%
c2.gostats.vn/code.xml20.1%
c2.gostats.vn/os.xml10.1%
c2.gostats.vn/referrers.xml10.1%
search.live.com/results.aspx301.9%
google.com/search281.8%
google.com/cse10.1%
c4.gostats.vn/summary.xml140.9%
c4.gostats.vn/last_guests.xml90.6%
c4.gostats.vn/edit.xml20.1%
c4.gostats.vn/alert_list.xml10.1%
c4.gostats.vn/code.xml10.1%
vn.search.yahoo.com/search261.7%
search.msn.com/results.aspx151.0%
gostats.com100.6%
blog.360.yahoo.com/blog-A3bJYUc_f6jziY7AUp6ZCBA1Fck-30.2%
blog.360.yahoo.com/blog-.mt4dW04bb.q.5xCSCyu2l0xERM_10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-2Y.gwxUlc6e4SCjqnO4r5Hqum2jAD.8-10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-CdsvR_sibKORHmyuUJJS_KOXPrvl0Q--10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-IAh20Ukyc6.a2WOPaMtHJpOao3ufNw--10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-MZNNgAI9dLCFr3qZecnzQgzMbdzpQ.CT10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-O0oiC8Mieq4fLPz6vkO_VIT5Xr9ANxRx10.1%
url.com/search/result70.5%
url.com/user/YUKO10.1%
google.cn/search70.5%
aa.mc373.mail.yahoo.com/mc/showMessage70.5%
teensexgirl.page.tl/KASUMI-NAKAMURA-1.htm30.2%
teensexgirl.page.tl/RIO-NATSUME-3.htm20.1%
teensexgirl.page.tl/YOKO-KUMADA.htm10.1%
viptip88.com30.2%
viptip88.com/index.html20.1%
forum.sinhviendaily.com/showthread.php50.3%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats