Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:39:25 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:39:26

2011/11/10

ReferrerĐếm
gostats.vn19516.2%
gostats.vn/my_sites.xml15012.5%
gostats.vn/signup.xml363.0%
gostats.vn/login.xml181.5%
gostats.vn/add_site.xml151.2%
gostats.vn/multiple_sites.xml121.0%
gostats.vn/lostpasswd.xml90.7%
gostats.vn/top.xml90.7%
gostats.vn/configure_toolbar.xml60.5%
gostats.vn/info.xml60.5%
gostats.vn/last_guests.xml50.4%
gostats.vn/profile.xml40.3%
gostats.vn/advertising.xml30.2%
gostats.vn/support.xml30.2%
gostats.vn/edit.xml20.2%
gostats.vn/passwd.xml20.2%
gostats.vn/faq.xml10.1%
gostats.vn/link_to_gostats.xml10.1%
gostats.vn/minmax.xml10.1%
gostats.vn/summary.xml10.1%
c3.gostats.vn/code.xml766.3%
c3.gostats.vn/last_guests.xml675.6%
c3.gostats.vn/summary.xml423.5%
c3.gostats.vn/alert_list.xml30.2%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml30.2%
c3.gostats.vn/edit.xml20.2%
c3.gostats.vn/cities.xml10.1%
c3.gostats.vn/hits.xml10.1%
c3.gostats.vn/remove_site.xml10.1%
c4.gostats.vn/summary.xml463.8%
c4.gostats.vn/last_guests.xml282.3%
c4.gostats.vn/code.xml242.0%
c4.gostats.vn/hits.xml30.2%
c4.gostats.vn/referrers.xml20.2%
c4.gostats.vn/countries.xml10.1%
c4.gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
c4.gostats.vn/sessions.xml10.1%
c2.gostats.vn/summary.xml231.9%
c2.gostats.vn/last_guests.xml131.1%
c2.gostats.vn/searchphrases.xml70.6%
c2.gostats.vn/referrers.xml30.2%
c2.gostats.vn/searchengines.xml30.2%
c2.gostats.vn/browsers.xml20.2%
c2.gostats.vn/cities.xml20.2%
c2.gostats.vn/countries.xml20.2%
c2.gostats.vn/dirs.xml20.2%
c2.gostats.vn/ip_addrs.xml20.2%
c2.gostats.vn/mailers.xml20.2%
c2.gostats.vn/os.xml20.2%
c2.gostats.vn/pages.xml20.2%
c2.gostats.vn/paths.xml20.2%
c2.gostats.vn/code.xml10.1%
c2.gostats.vn/colordepth.xml10.1%
c2.gostats.vn/cookies.xml10.1%
c2.gostats.vn/depth.xml10.1%
c2.gostats.vn/entries.xml10.1%
c2.gostats.vn/exits.xml10.1%
c2.gostats.vn/geo.xml10.1%
c2.gostats.vn/goal_list.xml10.1%
c2.gostats.vn/hits.xml10.1%
c2.gostats.vn/hosts.xml10.1%
c2.gostats.vn/languages.xml10.1%
c2.gostats.vn/regions.xml10.1%
c2.gostats.vn/remove_site.xml10.1%
c2.gostats.vn/resolutions.xml10.1%
c2.gostats.vn/returns.xml10.1%
c2.gostats.vn/time.xml10.1%
mecuoi.com252.1%
mecuoi.com/search/label/Phim%20Sex90.7%
mecuoi.com/search/label/Chinese%20Show%20Car50.4%
mecuoi.com/search40.3%
mecuoi.com/search/label/Japanese%20Show%20Car30.2%
mecuoi.com/search/label/Miss%20Asia%20and%20Miss%20Korea30.2%
mecuoi.com/2011/02/chan-dai-nguyen-thu.html20.2%
mecuoi.com/search/label/Gai-Xinh20.2%
mecuoi.com/ket-qua-tim-kiem10.1%
mecuoi.com/search/label/Miss%20Vietnam%20Global%20201110.1%
google.com.vn/url383.2%
google.com.vn/search20.2%
google.com.vn/m10.1%
giangphi71.xtgem.com322.7%
tapdoanhacker.tk292.4%
monster.gostats.vn/summary.xml90.7%
monster.gostats.vn/last_guests.xml30.2%
home.cfpro.org100.8%
c5.gostats.vn/summary.xml40.3%
c5.gostats.vn/last_guests.xml30.2%
c5.gostats.vn/referrers.xml10.1%
vietzoom.net/forum.php30.2%
vietzoom.net10.1%
vietzoom.net/index.php10.1%
vietzoom.net/kinh-nghiem-thu-thuat-dien-thoai10.1%
gostats.com40.3%
gostats.com/login.xml10.1%
findizai.com/thongke50.4%
alozing.xtgem.com/c%20nguyn%20ca%201%20ngi%20tht%20tnh10.1%
alozing.xtgem.com/Game%20pro10.1%
alozing.xtgem.com/hinh_nen_love10.1%
alozing.xtgem.com/themeS60v310.1%
alozing.xtgem.com/truyen_tinh_yeu10.1%
thegioipatin.com/shop/flow.php20.2%
thegioipatin.com/shop/article.php10.1%
thegioipatin.com/shop/index.php10.1%
echip.com.vn/echiproot/html/2007/332tt/luotweb.html10.1%
echip.com.vn/echiproot/html/2010/230/chatvoisao.html10.1%
echip.com.vn/echiproot/html/tudienechip/tientrinh.html10.1%
echip.com.vn/echiproot/html/tutor/thaygiaolang/HH(1)_phan12.htm10.1%
phongcachteen.biz/4rum/nonstop-phong-cach-teen/30438-yen-bai-ns40.3%
gai.beoxinh.com40.3%
blog.yume.vn/xem-blog/bo-dem.vuonhoa.35D6439E.html10.1%
blog.yume.vn/xem-blog/chup-len-pro-ne.soisamac106.35C701D4.html10.1%
blog.yume.vn/xem-blog/ky-su-em-hoc-lop-10-da-quan-he-tinh-duc-v10.1%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats