Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:19:26 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:19:27

2011/06/25

ReferrerĐếm
gostats.vn30620.1%
gostats.vn/my_sites.xml1006.6%
gostats.vn/signup.xml825.4%
gostats.vn/top.xml734.8%
gostats.vn/advertising.xml322.1%
gostats.vn/link_to_gostats.xml261.7%
gostats.vn/lostpasswd.xml231.5%
gostats.vn/login.xml221.4%
gostats.vn/feedback.xml211.4%
gostats.vn/webmaster_resources.xml201.3%
gostats.vn/multiple_sites.xml191.3%
gostats.vn/privacy.xml181.2%
gostats.vn/faq.xml171.1%
gostats.vn/last_guests.xml171.1%
gostats.vn/tos.xml171.1%
gostats.vn/affiliate.xml120.8%
gostats.vn/summary.xml120.8%
gostats.vn/contact.xml110.7%
gostats.vn/geo.xml110.7%
gostats.vn/info.xml100.7%
gostats.vn/add_site.xml90.6%
gostats.vn/time.xml80.5%
gostats.vn/configure_toolbar.xml50.3%
gostats.vn/minmax.xml50.3%
gostats.vn/returns.xml50.3%
gostats.vn/entries.xml40.3%
gostats.vn/pages.xml30.2%
gostats.vn/period.xml30.2%
gostats.vn/referrers.xml30.2%
gostats.vn/colordepth.xml20.1%
gostats.vn/edit.xml20.1%
gostats.vn/goal_list.xml20.1%
gostats.vn/hosts.xml20.1%
gostats.vn/languages.xml20.1%
gostats.vn/pricing.xml20.1%
gostats.vn/regions.xml20.1%
gostats.vn/cities.xml10.1%
gostats.vn/clicks.xml10.1%
gostats.vn/cookies.xml10.1%
gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
gostats.vn/java.xml10.1%
gostats.vn/os.xml10.1%
gostats.vn/paths.xml10.1%
gostats.vn/profile.xml10.1%
gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
gostats.vn/support.xml10.1%
monster.gostats.vn/summary.xml302.0%
monster.gostats.vn/last_guests.xml231.5%
monster.gostats.vn/code.xml161.1%
monster.gostats.vn/searchphrases.xml130.9%
monster.gostats.vn/referrers.xml90.6%
monster.gostats.vn/searchengines.xml70.5%
monster.gostats.vn/countries.xml60.4%
monster.gostats.vn/upgrade.xml30.2%
monster.gostats.vn/clicks.xml20.1%
monster.gostats.vn/dirs.xml20.1%
monster.gostats.vn/hits.xml20.1%
monster.gostats.vn/returns.xml20.1%
monster.gostats.vn/cities.xml10.1%
monster.gostats.vn/edit.xml10.1%
monster.gostats.vn/entries.xml10.1%
monster.gostats.vn/exits.xml10.1%
monster.gostats.vn/geo.xml10.1%
monster.gostats.vn/goal_list.xml10.1%
monster.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
monster.gostats.vn/javascript.xml10.1%
monster.gostats.vn/minmax.xml10.1%
monster.gostats.vn/os.xml10.1%
monster.gostats.vn/pages.xml10.1%
monster.gostats.vn/paths.xml10.1%
monster.gostats.vn/period.xml10.1%
monster.gostats.vn/time.xml10.1%
monster.gostats.vn/visitors.xml10.1%
c3.gostats.vn/summary.xml291.9%
c3.gostats.vn/last_guests.xml221.4%
c3.gostats.vn/code.xml181.2%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml50.3%
c3.gostats.vn/cities.xml30.2%
c3.gostats.vn/referrers.xml30.2%
c3.gostats.vn/edit.xml20.1%
c3.gostats.vn/hits.xml20.1%
c3.gostats.vn/period.xml20.1%
c3.gostats.vn/reset.xml20.1%
c3.gostats.vn/browsers.xml10.1%
c3.gostats.vn/countries.xml10.1%
c3.gostats.vn/hosts.xml10.1%
c3.gostats.vn/mailers.xml10.1%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
mecuoi.com312.0%
mecuoi.com/search/label/Phim%20Sex100.7%
mecuoi.com/search/label/Chinese%20Show%20Car80.5%
mecuoi.com/search/label/Japanese%20Show%20Car50.3%
mecuoi.com/search20.1%
mecuoi.com/search/label/Cute%20Girl%20And%20Car20.1%
mecuoi.com/search/label/Miss%20Asia%20and%20Miss%20Korea20.1%
mecuoi.com/search/label/Miss%20Vietnam%20Global%20201120.1%
mecuoi.com/2011/02/phim-sex-18-tuoi-gai-nguc-to.html10.1%
mecuoi.com/2011/02/xem-phim-oi-truy-viet-nam-hot.html10.1%
mecuoi.com/search/label/ecchi18%2B%2B10.1%
mecuoi.com/search/label/Korean%20Show%20Car10.1%
mecuoi.com/search/label/One%20Piece10.1%
mecuoi.com/search/label/Truyen-tranh-online10.1%
mecuoi.com/show-hang/be-na-nude-voi-non-la10.1%
mecuoi.com/tim-kiem10.1%
giangphi71.xtgem.com382.5%
c5.gostats.vn/summary.xml191.3%
c5.gostats.vn/last_guests.xml140.9%
c5.gostats.vn/hits.xml30.2%
c5.gostats.vn/code.xml10.1%
gostats.vn:8080/feedback.xml30.2%
gostats.vn:8080/link_to_gostats.xml30.2%
gostats.vn:8080/privacy.xml30.2%
gostats.vn:8080/top.xml30.2%
gostats.vn:8080/webmaster_resources.xml30.2%
gostats.vn:8080/cookies.xml20.1%
gostats.vn:8080/info.xml20.1%
gostats.vn:8080/faq.xml10.1%
gostats.vn:8080/os.xml10.1%
gostats.vn:8080/summary.xml10.1%
gostats.vn:8080/tos.xml10.1%
google.com.vn/url161.1%
google.com.vn/search50.3%
saobang2211.livejournal.com80.5%
saobang2211.livejournal.com/calendar10.1%
dippic.com50.3%
dippic.com/faq.html10.1%
dippic.com/login.html10.1%
dippic.com/xqdvyqfghvq9/1.jpg.html10.1%
vn.360plus.yahoo.com/NguyenThuy-Trang60.4%
vn.360plus.yahoo.com/snowleopard.kaze/article20.1%
tuvip.net60.4%
kikuly.xtgem.com30.2%
kikuly.xtgem.com/files/dtdd/meo20dung20blackberry10.1%
kikuly.xtgem.com/files/vietnam/Viet20Nam20vo20doi10.1%
kikuly.xtgem.com/truyenx/ABcLincati10.1%
tinla.net/phim-cap-3-phu-de-tieng-viet20.1%
tinla.net/tag/phim-sex-18-tuoi-gai-viet-nam20.1%
tinla.net10.1%
tinla.net/category/girl-xinh-viet-nam10.1%
c2.gostats.vn/last_guests.xml30.2%
c2.gostats.vn/summary.xml20.1%
alozing.xtgem.com/gameonline10.1%
alozing.xtgem.com/sms.html10.1%
alozing.xtgem.com/tinh_yeu10.1%
alozing.xtgem.com/video_hai_huoc10.1%
alozing.xtgem.com/xep_su_tu10.1%
h2t.org/fo@rum/dichvu/index.php20.1%
h2t.org/fo@rum/forum5120.1%
h2t.org/fo@rum/xem-chu-de-231514-1cc2566a3fada82055c3af04f7169810.1%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk20.1%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk20.1%
gostats.com/login.xml20.1%
gostats.com10.1%
zspa.com.vn20.1%
zspa.com.vn/index.htm10.1%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats