Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 19:05:03 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 19:05:03

2011/06/18

ReferrerĐếm
gostats.vn49522.9%
gostats.vn/my_sites.xml1275.9%
gostats.vn/signup.xml1014.7%
gostats.vn/top.xml813.7%
gostats.vn/advertising.xml562.6%
gostats.vn/lostpasswd.xml341.6%
gostats.vn/faq.xml331.5%
gostats.vn/feedback.xml331.5%
gostats.vn/affiliate.xml321.5%
gostats.vn/link_to_gostats.xml301.4%
gostats.vn/privacy.xml281.3%
gostats.vn/webmaster_resources.xml251.2%
gostats.vn/tos.xml221.0%
gostats.vn/info.xml170.8%
gostats.vn/login.xml160.7%
gostats.vn/summary.xml160.7%
gostats.vn/contact.xml140.6%
gostats.vn/multiple_sites.xml130.6%
gostats.vn/add_site.xml120.6%
gostats.vn/last_guests.xml110.5%
gostats.vn/searchphrases.xml100.5%
gostats.vn/geo.xml80.4%
gostats.vn/minmax.xml80.4%
gostats.vn/period.xml80.4%
gostats.vn/exits.xml70.3%
gostats.vn/browsers.xml60.3%
gostats.vn/colordepth.xml60.3%
gostats.vn/pricing.xml60.3%
gostats.vn/mailers.xml50.2%
gostats.vn/pages.xml40.2%
gostats.vn/cities.xml30.1%
gostats.vn/hosts.xml30.1%
gostats.vn/configure_toolbar.xml20.1%
gostats.vn/javascript.xml20.1%
gostats.vn/languages.xml20.1%
gostats.vn/os.xml20.1%
gostats.vn/paths.xml20.1%
gostats.vn/referrers.xml20.1%
gostats.vn/searchengines.xml20.1%
gostats.vn/clicks.xml10.0%
gostats.vn/cookies.xml10.0%
gostats.vn/dirs.xml10.0%
gostats.vn/edit.xml10.0%
gostats.vn/estimated_process_time.xml10.0%
gostats.vn/goal_list.xml10.0%
gostats.vn/logout.xml10.0%
gostats.vn/profile.xml10.0%
gostats.vn/sessions.xml10.0%
gostats.vn/visitors.xml10.0%
c3.gostats.vn/summary.xml442.0%
c3.gostats.vn/code.xml301.4%
c3.gostats.vn/last_guests.xml271.2%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml160.7%
c3.gostats.vn/upgrade.xml120.6%
c3.gostats.vn/hits.xml30.1%
c3.gostats.vn/referrers.xml30.1%
c3.gostats.vn/browsers.xml20.1%
c3.gostats.vn/cities.xml20.1%
c3.gostats.vn/colordepth.xml10.0%
c3.gostats.vn/countries.xml10.0%
c3.gostats.vn/dirs.xml10.0%
c3.gostats.vn/entries.xml10.0%
c3.gostats.vn/mailers.xml10.0%
c3.gostats.vn/paths.xml10.0%
c3.gostats.vn/period.xml10.0%
c3.gostats.vn/remove_site.xml10.0%
c3.gostats.vn/sessions.xml10.0%
ladyporn.us190.9%
ladyporn.us/search/video120.6%
ladyporn.us/upload100.5%
ladyporn.us/pornstar90.4%
ladyporn.us/premium/recent60.3%
ladyporn.us/user/login60.3%
ladyporn.us/forum50.2%
ladyporn.us/photo/recent50.2%
ladyporn.us/static/dmca50.2%
ladyporn.us/static/terms50.2%
ladyporn.us/categories40.2%
ladyporn.us/recent40.2%
ladyporn.us/community30.1%
ladyporn.us/link/add20.1%
ladyporn.us/static/225720.1%
ladyporn.us/static/privacy20.1%
ladyporn.us/1/my-awesome-cumshot-oasis10.0%
ladyporn.us/39/swedish-anal-gal10.0%
ladyporn.us/43/it-s-always-a-pleasure-watching-jane-darling10.0%
ladyporn.us/photo/favorited10.0%
ladyporn.us/pornstar/k10.0%
ladyporn.us/pornstar/rated10.0%
ladyporn.us/premium/longest10.0%
ladyporn.us/search/photo10.0%
ladyporn.us/search/pornstar10.0%
ladyporn.us/search/premium10.0%
ladyporn.us/static/faq10.0%
ladyporn.us/tag/ipanema10.0%
ladyporn.us/user/confirm10.0%
ladyporn.us/videos10.0%
google.com.vn/url432.0%
google.com.vn/search401.9%
google.com.vn10.0%
google.com.vn/custom10.0%
mecuoi.com482.2%
mecuoi.com/search/label/Gai-Xinh100.5%
mecuoi.com/search50.2%
mecuoi.com/2011/02/phim-sex-hay-nhat-viet-nam-bom-tan-2011.html30.1%
mecuoi.com/search/label/ecchi18%2B%2B20.1%
mecuoi.com/2011/02/xem-phim-oi-truy-viet-nam-hot.html10.0%
mecuoi.com/ket-qua-tim-kiem10.0%
mecuoi.com/phim-shock/xem-phim-phan-kim-lien-online-phim-cap-ba10.0%
mecuoi.com/search/label/Di%C3%AAm%20%C4%91%E1%BA%BF10.0%
monster.gostats.vn/summary.xml241.1%
monster.gostats.vn/code.xml180.8%
monster.gostats.vn/last_guests.xml100.5%
monster.gostats.vn/edit.xml20.1%
monster.gostats.vn/referrers.xml20.1%
monster.gostats.vn/searchengines.xml20.1%
monster.gostats.vn/verify_code.xml10.0%
c5.gostats.vn/summary.xml190.9%
c5.gostats.vn/last_guests.xml160.7%
c5.gostats.vn/edit.xml90.4%
c5.gostats.vn/code.xml30.1%
c5.gostats.vn/remove_site.xml20.1%
c5.gostats.vn/searchphrases.xml20.1%
c5.gostats.vn/upgrade.xml20.1%
c5.gostats.vn/time.xml10.0%
giangphi71.xtgem.com381.8%
gostats.vn:8080/searchphrases.xml100.5%
gostats.vn:8080/privacy.xml50.2%
gostats.vn:8080/advertising.xml40.2%
gostats.vn:8080/top.xml40.2%
gostats.vn:8080/affiliate.xml30.1%
gostats.vn:8080/feedback.xml20.1%
gostats.vn:8080/login.xml20.1%
gostats.vn:8080/webmaster_resources.xml20.1%
gostats.vn:8080/contact.xml10.0%
gostats.vn:8080/faq.xml10.0%
gostats.vn:8080/link_to_gostats.xml10.0%
gostats.vn:8080/pricing.xml10.0%
google.com/cse90.4%
google.com/xhtml80.4%
google.com/search50.2%
google.com/custom30.1%
google.com/m30.1%
google.com/url30.1%
google.com/m/search20.1%
vn.search.yahoo.com/search221.0%
c3.gostats.vn:8080/searchphrases.xml160.7%
c4.gostats.vn/summary.xml50.2%
c4.gostats.vn/code.xml20.1%
c4.gostats.vn/last_guests.xml20.1%
c2.gostats.vn/summary.xml50.2%
c2.gostats.vn/last_guests.xml30.1%
saobang2211.livejournal.com70.3%
saobang2211.livejournal.com/521871.html10.0%
zspa.com.vn40.2%
zspa.com.vn/index.htm30.1%
coloa.wap.sh20.1%
coloa.wap.sh/logo10.0%
coloa.wap.sh/phim/haydoiday.html10.0%
coloa.wap.sh/trochoi/avatar/hackanxin.html10.0%
coloa.wap.sh/wap/css/khungtim.html10.0%
vn.360plus.yahoo.com/NguyenThuy-Trang30.1%
vn.360plus.yahoo.com/snowleopard.kaze/article30.1%
gostats.com50.2%
gostats.com/my_sites.xml10.0%
bing.com/search50.2%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats