Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 18:16:23 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 18:16:24

2011/06/07

ReferrerĐếm
gostats.vn18818.4%
gostats.vn/my_sites.xml979.5%
gostats.vn/signup.xml403.9%
gostats.vn/login.xml161.6%
gostats.vn/configure_toolbar.xml121.2%
gostats.vn/add_site.xml111.1%
gostats.vn/multiple_sites.xml90.9%
gostats.vn/top.xml80.8%
gostats.vn/support.xml70.7%
gostats.vn/profile.xml40.4%
gostats.vn/webmaster_resources.xml40.4%
gostats.vn/advertising.xml30.3%
gostats.vn/contact.xml20.2%
gostats.vn/lostpasswd.xml20.2%
gostats.vn/affiliate.xml10.1%
gostats.vn/estimated_process_time.xml10.1%
gostats.vn/feedback.xml10.1%
gostats.vn/last_guests.xml10.1%
gostats.vn/link_to_gostats.xml10.1%
gostats.vn/logout.xml10.1%
gostats.vn/paths.xml10.1%
gostats.vn/privacy.xml10.1%
gostats.vn/summary.xml10.1%
c3.gostats.vn/last_guests.xml343.3%
c3.gostats.vn/summary.xml333.2%
c3.gostats.vn/code.xml222.2%
c3.gostats.vn/referrers.xml70.7%
c3.gostats.vn/countries.xml30.3%
c3.gostats.vn/hits.xml20.2%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml20.2%
c3.gostats.vn/browsers.xml10.1%
c3.gostats.vn/dirs.xml10.1%
c3.gostats.vn/hosts.xml10.1%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c3.gostats.vn/mailers.xml10.1%
c3.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
c3.gostats.vn/sessions.xml10.1%
c3.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
c3.gostats.vn/visitors.xml10.1%
mecuoi.com737.1%
mecuoi.com/search111.1%
mecuoi.com/2011/02/be-gai-moi-lon-ep-tung-milimet.html30.3%
mecuoi.com/search/label/Gai-Xinh30.3%
mecuoi.com/2011/02/bom-sex-goc-viet-khon-on-vi-lo-phim.html10.1%
monster.gostats.vn/code.xml313.0%
monster.gostats.vn/summary.xml191.9%
monster.gostats.vn/last_guests.xml171.7%
monster.gostats.vn/referrers.xml30.3%
monster.gostats.vn/period.xml20.2%
monster.gostats.vn/returns.xml20.2%
monster.gostats.vn/searchphrases.xml20.2%
monster.gostats.vn/sessions.xml20.2%
monster.gostats.vn/visitors.xml20.2%
monster.gostats.vn/dirs.xml10.1%
monster.gostats.vn/edit.xml10.1%
monster.gostats.vn/hosts.xml10.1%
monster.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
monster.gostats.vn/mailers.xml10.1%
monster.gostats.vn/minmax.xml10.1%
monster.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
c5.gostats.vn/summary.xml191.9%
c5.gostats.vn/last_guests.xml131.3%
c5.gostats.vn/countries.xml20.2%
c5.gostats.vn/searchphrases.xml20.2%
c5.gostats.vn/code.xml10.1%
c5.gostats.vn/hits.xml10.1%
google.com.vn/url232.3%
google.com.vn/search141.4%
google.com.vn10.1%
giangphi71.xtgem.com302.9%
gostats.com111.1%
gostats.com/profile.xml20.2%
gostats.com/add_site.xml10.1%
gostats.com/login.xml10.1%
gostats.com/lostpasswd.xml10.1%
gostats.com/my_sites.xml10.1%
gostats.com/summary.xml10.1%
c2.gostats.vn/last_guests.xml50.5%
c2.gostats.vn/referrers.xml20.2%
c2.gostats.vn/summary.xml20.2%
c2.gostats.vn/browsers.xml10.1%
c2.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c2.gostats.vn/minmax.xml10.1%
c2.gostats.vn/os.xml10.1%
c2.gostats.vn/period.xml10.1%
c2.gostats.vn/regions.xml10.1%
c2.gostats.vn/resolutions.xml10.1%
c4.gostats.vn/last_guests.xml70.7%
c4.gostats.vn/summary.xml70.7%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk30.3%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk30.3%
alozing.xtgem.com/clrdpn_Ta.pro10.1%
alozing.xtgem.com/hinhanh.html10.1%
alozing.xtgem.com/hinh_nen_love10.1%
alozing.xtgem.com/pm_hoc_tap10.1%
alozing.xtgem.com/video_hoat_hinh10.1%
thegioithu-3.forum-viet.net/forum40.4%
thegioithu-3.forum-viet.net10.1%
google.com/url20.2%
google.com/m10.1%
google.com/xhtml10.1%
coloa.wap.sh20.2%
coloa.wap.sh/hinhnen/hinhdong10.1%
coloa.wap.sh/Thuthuat/Giaufile10.1%
gostats.vn:8080/webmaster_resources.xml20.2%
gostats.vn:8080/privacy.xml10.1%
gostats.vn:8080/referrers.xml10.1%
banbanmuamua.com30.3%
sites.google.com/site/iammekt3520.2%
sites.google.com/site/anhttt/bai-giang-kinh-te-luong10.1%
saobang2211.livejournal.com20.2%
saobang2211.livejournal.com/510425.html10.1%
thpt-lequydon-quangtri.edu.vn/news.aspx30.3%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats