Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 9 hrs 59 min 37 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/05/23

ReferrerĐếm
gostats.vn26818.9%
gostats.vn/my_sites.xml14510.2%
gostats.vn/signup.xml704.9%
gostats.vn/login.xml332.3%
gostats.vn/lostpasswd.xml312.2%
gostats.vn/top.xml161.1%
gostats.vn/add_site.xml151.1%
gostats.vn/configure_toolbar.xml141.0%
gostats.vn/last_guests.xml130.9%
gostats.vn/summary.xml110.8%
gostats.vn/multiple_sites.xml100.7%
gostats.vn/advertising.xml80.6%
gostats.vn/profile.xml80.6%
gostats.vn/passwd.xml70.5%
gostats.vn/support.xml70.5%
gostats.vn/webmaster_resources.xml70.5%
gostats.vn/contact.xml50.4%
gostats.vn/info.xml40.3%
gostats.vn/link_to_gostats.xml30.2%
gostats.vn/period.xml30.2%
gostats.vn/faq.xml20.1%
gostats.vn/geo.xml20.1%
gostats.vn/returns.xml20.1%
gostats.vn/edit.xml10.1%
gostats.vn/feedback.xml10.1%
gostats.vn/logout.xml10.1%
gostats.vn/minmax.xml10.1%
gostats.vn/remove.xml10.1%
gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
monster.gostats.vn/code.xml423.0%
monster.gostats.vn/last_guests.xml402.8%
monster.gostats.vn/summary.xml362.5%
monster.gostats.vn/edit.xml130.9%
monster.gostats.vn/referrers.xml90.6%
monster.gostats.vn/visitors.xml40.3%
monster.gostats.vn/countries.xml30.2%
monster.gostats.vn/ip_addrs.xml30.2%
monster.gostats.vn/cities.xml20.1%
monster.gostats.vn/clicks.xml20.1%
monster.gostats.vn/hits.xml20.1%
monster.gostats.vn/hosts.xml20.1%
monster.gostats.vn/pages.xml20.1%
monster.gostats.vn/period.xml20.1%
monster.gostats.vn/searchphrases.xml20.1%
monster.gostats.vn/upgrade.xml20.1%
monster.gostats.vn/colordepth.xml10.1%
monster.gostats.vn/depth.xml10.1%
monster.gostats.vn/dirs.xml10.1%
monster.gostats.vn/entries.xml10.1%
monster.gostats.vn/exits.xml10.1%
monster.gostats.vn/geo.xml10.1%
monster.gostats.vn/mailers.xml10.1%
monster.gostats.vn/minmax.xml10.1%
monster.gostats.vn/os.xml10.1%
monster.gostats.vn/paths.xml10.1%
monster.gostats.vn/resolutions.xml10.1%
monster.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
monster.gostats.vn/time.xml10.1%
c3.gostats.vn/summary.xml392.8%
c3.gostats.vn/code.xml342.4%
c3.gostats.vn/last_guests.xml332.3%
c3.gostats.vn/reset.xml30.2%
c3.gostats.vn/countries.xml20.1%
c3.gostats.vn/hits.xml20.1%
c3.gostats.vn10.1%
c3.gostats.vn/edit.xml10.1%
c3.gostats.vn/geo.xml10.1%
c3.gostats.vn/goal_list.xml10.1%
c3.gostats.vn/hosts.xml10.1%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c3.gostats.vn/mailers.xml10.1%
c3.gostats.vn/pages.xml10.1%
c3.gostats.vn/period.xml10.1%
c3.gostats.vn/referrers.xml10.1%
c3.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
c3.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
c3.gostats.vn/visitors.xml10.1%
giangphi71.xtgem.com785.5%
c5.gostats.vn/summary.xml251.8%
c5.gostats.vn/last_guests.xml171.2%
c5.gostats.vn/hits.xml40.3%
c5.gostats.vn/pages.xml10.1%
mecuoi.com292.0%
mecuoi.com/search50.4%
mecuoi.com/search/label/Gai-Xinh30.2%
mecuoi.com/search/label/Di%C3%AAm%20%C4%91%E1%BA%BF20.1%
mecuoi.com/search/label/ecchi18%2B%2B20.1%
mecuoi.com/2011/02/chan-dai-nguyen-thu.html10.1%
mecuoi.com/tag/xem-lon-con-chinh10.1%
google.com.vn/url221.6%
google.com.vn/search90.6%
google.com.vn/custom10.1%
coloa.wap.sh100.7%
coloa.wap.sh/hinhnen10.1%
coloa.wap.sh/lienketwapviet.html10.1%
coloa.wap.sh/trochoi/avatar/team/gomobi.html10.1%
coloa.wap.sh/ungdung/ungdunghaychos40.html10.1%
coloa.wap.sh/wap/css/den.html10.1%
c2.gostats.vn/summary.xml60.4%
c2.gostats.vn/countries.xml30.2%
c2.gostats.vn/cities.xml10.1%
c2.gostats.vn/code.xml10.1%
c2.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c2.gostats.vn/os.xml10.1%
c2.gostats.vn/pages.xml10.1%
c2.gostats.vn/paths.xml10.1%
gostats.com50.4%
gostats.com/summary.xml10.1%
gostats.com/top.xml10.1%
tinla.net30.2%
tinla.net/nguoi-dep-thich-tu-suong-voi-thu10.1%
tinla.net/tag/anninhhinhsu10.1%
tinla.net/tag/hai-co-gai-bi-ban-than-chuoc-say-ruou-roi-hiep-da10.1%
gxfansub.com60.4%
xtgem.com/preview40.3%
xtgem.com/creator/edit_file10.1%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk40.3%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk10.1%
c4.gostats.vn/summary.xml30.2%
c4.gostats.vn/last_guests.xml10.1%
longhung.chauthanhtg.net/diemct.asp30.2%
longhung.chauthanhtg.net/default.asp10.1%
alozing.xtgem.com/animal310.1%
alozing.xtgem.com/gameonline10.1%
alozing.xtgem.com/pm_giai_tri410.1%
alozing.xtgem.com/video_am_nhac10.1%
bing.com/search40.3%
h2t.org/fo%40rum/index.php10.1%
h2t.org/fo%40rum/login10.1%
h2t.org/forum.php10.1%
webcache.googleusercontent.com/search30.2%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats