Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 18:57:09 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 18:57:10

2011/05/19

ReferrerĐếm
gostats.vn25115.9%
gostats.vn/my_sites.xml1519.5%
gostats.vn/signup.xml483.0%
gostats.vn/add_site.xml261.6%
gostats.vn/login.xml251.6%
gostats.vn/profile.xml211.3%
gostats.vn/lostpasswd.xml161.0%
gostats.vn/multiple_sites.xml161.0%
gostats.vn/configure_toolbar.xml110.7%
gostats.vn/top.xml100.6%
gostats.vn/logout.xml70.4%
gostats.vn/last_guests.xml50.3%
gostats.vn/webmaster_resources.xml50.3%
gostats.vn/info.xml30.2%
gostats.vn/contact.xml20.1%
gostats.vn/passwd.xml20.1%
gostats.vn/summary.xml20.1%
gostats.vn/advertising.xml10.1%
gostats.vn/edit.xml10.1%
gostats.vn/estimated_process_time.xml10.1%
gostats.vn/faq.xml10.1%
gostats.vn/hits.xml10.1%
gostats.vn/support.xml10.1%
c3.gostats.vn/code.xml835.2%
c3.gostats.vn/last_guests.xml774.9%
c3.gostats.vn/summary.xml523.3%
c3.gostats.vn/referrers.xml70.4%
c3.gostats.vn/cities.xml30.2%
c3.gostats.vn/countries.xml30.2%
c3.gostats.vn/hits.xml30.2%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml30.2%
c3.gostats.vn/sessions.xml30.2%
c3.gostats.vn/visitors.xml30.2%
c3.gostats.vn20.1%
c3.gostats.vn/clicks.xml20.1%
c3.gostats.vn/edit.xml20.1%
c3.gostats.vn/geo.xml20.1%
c3.gostats.vn/hosts.xml20.1%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml20.1%
c3.gostats.vn/javascript.xml20.1%
c3.gostats.vn/os.xml20.1%
c3.gostats.vn/period.xml20.1%
c3.gostats.vn/returns.xml20.1%
c3.gostats.vn/browsers.xml10.1%
c3.gostats.vn/cookies.xml10.1%
c3.gostats.vn/entries.xml10.1%
c3.gostats.vn/exits.xml10.1%
c3.gostats.vn/java.xml10.1%
c3.gostats.vn/minmax.xml10.1%
c3.gostats.vn/pages.xml10.1%
c3.gostats.vn/regions.xml10.1%
c3.gostats.vn/remove_site.xml10.1%
c3.gostats.vn/resolutions.xml10.1%
c3.gostats.vn/time.xml10.1%
monster.gostats.vn/code.xml704.4%
monster.gostats.vn/last_guests.xml322.0%
monster.gostats.vn/summary.xml322.0%
monster.gostats.vn/edit.xml100.6%
monster.gostats.vn/ip_addrs.xml30.2%
monster.gostats.vn/remove_site.xml30.2%
monster.gostats.vn/cities.xml20.1%
monster.gostats.vn/os.xml20.1%
monster.gostats.vn/referrers.xml20.1%
monster.gostats.vn/resolutions.xml20.1%
monster.gostats.vn/browsers.xml10.1%
monster.gostats.vn/colordepth.xml10.1%
monster.gostats.vn/countries.xml10.1%
monster.gostats.vn/edit_top.xml10.1%
monster.gostats.vn/hits.xml10.1%
monster.gostats.vn/hosts.xml10.1%
monster.gostats.vn/languages.xml10.1%
monster.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
giangphi71.xtgem.com1227.7%
mecuoi.com543.4%
mecuoi.com/search70.4%
mecuoi.com/phim-shock/download-phim-sex-mien-phi-18-tuoi-viet-n10.1%
mecuoi.com/search/label/Di%C3%AAm%20%C4%91%E1%BA%BF10.1%
mecuoi.com/search/label/ecchi18%2B%2B10.1%
mecuoi.com/tag/clip-sex-nu-sinh-download10.1%
google.com.vn/search231.5%
google.com.vn/url231.5%
google.com.vn10.1%
c5.gostats.vn/last_guests.xml161.0%
c5.gostats.vn/summary.xml150.9%
c5.gostats.vn/code.xml40.3%
c5.gostats.vn/hits.xml20.1%
c5.gostats.vn/edit.xml10.1%
c4.gostats.vn/summary.xml80.5%
c4.gostats.vn/last_guests.xml70.4%
gostats.com70.4%
gostats.com/login.xml40.3%
gostats.com/contact.xml10.1%
c2.gostats.vn/last_guests.xml80.5%
c2.gostats.vn/summary.xml20.1%
vn.search.yahoo.com/search90.6%
c3.gostats.vn:8080/searchphrases.xml80.5%
c3.gostats.vn:8080/referrers.xml10.1%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk70.4%
weebly.com/weebly/apps/customHtml.php70.4%
pic.socks25h.info/2011/01/long-bim-em-ep-qua.html30.2%
pic.socks25h.info/2011/01/bim-chay-nuoc-rui.html10.1%
pic.socks25h.info/2011/01/mot-em-nude-vu-trang-hong-buom-khit.h10.1%
pic.socks25h.info/2011/01/mot-em-viet-nam-nude-vu-num-chanh.htm10.1%
banlong.chauthanhtg.net/diemct.asp60.4%
v-teen.org20.1%
v-teen.org/4rum10.1%
v-teen.org/4rum/attachments.php10.1%
v-teen.org/4rum/profile.php10.1%
gxfansub.com50.3%
ntu.edu.vn/default.aspx40.3%
gostats.cn20.1%
gostats.cn/privacy.xml10.1%
gostats.cn/profile.xml10.1%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats