Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (224 days 3 hrs 11 min 28 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/10

ReferrerĐếm
gostats.vn22219.6%
gostats.vn/my_sites.xml19016.7%
gostats.vn/signup.xml534.7%
gostats.vn/code.xml443.9%
gostats.vn/login.xml242.1%
gostats.vn/lostpasswd.xml211.9%
gostats.vn/top.xml161.4%
gostats.vn/summary.xml151.3%
gostats.vn/multiple_sites.xml60.5%
gostats.vn/info.xml50.4%
gostats.vn/last_guests.xml50.4%
gostats.vn/webmaster_resources.xml50.4%
gostats.vn/configure_toolbar.xml40.4%
gostats.vn/profile.xml40.4%
gostats.vn/add_site.xml30.3%
gostats.vn/logout.xml30.3%
gostats.vn/geo.xml20.2%
gostats.vn/support.xml20.2%
gostats.vn/advertising.xml10.1%
gostats.vn/hosts.xml10.1%
gostats.vn/java.xml10.1%
c5.gostats.vn/summary.xml443.9%
c5.gostats.vn/last_guests.xml151.3%
c5.gostats.vn/pages.xml40.4%
c5.gostats.vn/referrers.xml40.4%
c5.gostats.vn/searchphrases.xml40.4%
c5.gostats.vn/edit.xml30.3%
c5.gostats.vn/resolutions.xml30.3%
c5.gostats.vn/browsers.xml20.2%
c5.gostats.vn/code.xml20.2%
c5.gostats.vn/returns.xml20.2%
c5.gostats.vn/countries.xml10.1%
c5.gostats.vn/edit_top.xml10.1%
c5.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c5.gostats.vn/os.xml10.1%
c3.gostats.vn/code.xml363.2%
c3.gostats.vn/summary.xml201.8%
c3.gostats.vn/last_guests.xml100.9%
c3.gostats.vn/hits.xml60.5%
c3.gostats.vn/countries.xml30.3%
c3.gostats.vn/mailers.xml20.2%
c3.gostats.vn/period.xml20.2%
c3.gostats.vn/dirs.xml10.1%
c3.gostats.vn/edit.xml10.1%
c3.gostats.vn/referrers.xml10.1%
c3.gostats.vn/remove_site.xml10.1%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
c3.gostats.vn/visitors.xml10.1%
monster.gostats.vn/summary.xml292.6%
monster.gostats.vn/code.xml201.8%
monster.gostats.vn/last_guests.xml80.7%
monster.gostats.vn/visitors.xml30.3%
monster.gostats.vn/hits.xml20.2%
monster.gostats.vn/edit.xml10.1%
monster.gostats.vn/hosts.xml10.1%
monster.gostats.vn/period.xml10.1%
google.com.vn/search232.0%
google.com.vn/url181.6%
google.com.vn10.1%
c2.gostats.vn/last_guests.xml50.4%
c2.gostats.vn/summary.xml40.4%
c2.gostats.vn/code.xml30.3%
c2.gostats.vn/hosts.xml20.2%
c2.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
c2.gostats.vn/visitors.xml10.1%
coo.vn/jKfJh2yqab69jKPlpp2hpWi05cBi1pzhxsCm7GCXm6tot9rElNufncyv151.3%
c4.gostats.vn/code.xml80.7%
c4.gostats.vn/last_guests.xml40.4%
c4.gostats.vn/summary.xml20.2%
ntu.edu.vn/default.aspx100.9%
google.com/m40.4%
google.com/search20.2%
google.com/cse10.1%
trutien4vn.forumvi.com70.6%
vn.search.yahoo.com/search60.5%
vietnamnhadat.vn30.3%
vietnamnhadat.vn/home/index20.2%
echip.com.vn/echiproot/html/2006/292tt/chuongtrinhlich.html10.1%
echip.com.vn/echiproot/html/2010/264/rinhqua.html10.1%
echip.com.vn/echiproot/html/2010/268/fpt.html10.1%
echip.com.vn/echiproot/html/tutor/thaygiaolang/trangmot.htm10.1%
datbinhduong.com.vn/index.php40.4%
tanson.biz40.4%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk20.2%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk20.2%
gostats.vn:8080/searchphrases.xml20.2%
gostats.vn:8080/advertising.xml10.1%
ago.vn30.3%
commitflame.wordpress.com30.3%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats