Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 02:41:12 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 02:41:13

2011/01/07

ReferrerĐếm
gostats.vn22020.8%
gostats.vn/my_sites.xml13913.1%
gostats.vn/signup.xml555.2%
gostats.vn/last_guests.xml232.2%
gostats.vn/code.xml191.8%
gostats.vn/summary.xml171.6%
gostats.vn/add_site.xml151.4%
gostats.vn/login.xml121.1%
gostats.vn/lostpasswd.xml121.1%
gostats.vn/multiple_sites.xml100.9%
gostats.vn/top.xml100.9%
gostats.vn/configure_toolbar.xml70.7%
gostats.vn/webmaster_resources.xml60.6%
gostats.vn/profile.xml50.5%
gostats.vn/searchphrases.xml50.5%
gostats.vn/ip_addrs.xml40.4%
gostats.vn/cities.xml30.3%
gostats.vn/edit.xml20.2%
gostats.vn/geo.xml20.2%
gostats.vn/goal_list.xml20.2%
gostats.vn/support.xml20.2%
gostats.vn/advertising.xml10.1%
gostats.vn/affiliate.xml10.1%
gostats.vn/contact.xml10.1%
gostats.vn/dirs.xml10.1%
gostats.vn/entries.xml10.1%
gostats.vn/hits.xml10.1%
gostats.vn/hosts.xml10.1%
gostats.vn/info.xml10.1%
gostats.vn/link_to_gostats.xml10.1%
gostats.vn/logout.xml10.1%
gostats.vn/mailers.xml10.1%
gostats.vn/os.xml10.1%
gostats.vn/pages.xml10.1%
gostats.vn/privacy.xml10.1%
gostats.vn/referrers.xml10.1%
gostats.vn/returns.xml10.1%
gostats.vn/searchengines.xml10.1%
gostats.vn/tos.xml10.1%
gostats.vn/upgrade.xml10.1%
c3.gostats.vn/last_guests.xml262.5%
c3.gostats.vn/hits.xml131.2%
c3.gostats.vn/summary.xml121.1%
c3.gostats.vn/code.xml111.0%
c3.gostats.vn/edit.xml60.6%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml20.2%
monster.gostats.vn/summary.xml323.0%
monster.gostats.vn/last_guests.xml171.6%
monster.gostats.vn/code.xml60.6%
monster.gostats.vn/referrers.xml40.4%
monster.gostats.vn/remove_site.xml20.2%
monster.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
monster.gostats.vn/mailers.xml10.1%
monster.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
c5.gostats.vn/summary.xml262.5%
c5.gostats.vn/code.xml151.4%
c5.gostats.vn/last_guests.xml111.0%
c5.gostats.vn/searchphrases.xml40.4%
c5.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
google.com.vn/url222.1%
google.com.vn/search201.9%
google.com.vn10.1%
c2.gostats.vn/last_guests.xml50.5%
c2.gostats.vn/summary.xml30.3%
c2.gostats.vn/os.xml20.2%
c2.gostats.vn/upgrade.xml20.2%
c2.gostats.vn/mailers.xml10.1%
c2.gostats.vn/referrers.xml10.1%
c2.gostats.vn/resolutions.xml10.1%
c4.gostats.vn/last_guests.xml70.7%
c4.gostats.vn/summary.xml50.5%
gostats.com100.9%
gostats.com/lostpasswd.xml10.1%
checkccv.net90.9%
vn.search.yahoo.com/search80.8%
wintowin-vip.com50.5%
wintowin-vip.com/index.html10.1%
wintowin-vip.com/thanhvien.html10.1%
ntu.edu.vn/default.aspx60.6%
google.com/search30.3%
google.com/m10.1%
google.com/m/search10.1%
google.com/url10.1%
alozing.xtgem.com/game_chien_thuat10.1%
alozing.xtgem.com/game_nhap_vai310.1%
alozing.xtgem.com/sms/mungnammoi.html10.1%
alozing.xtgem.com/themeS40v210.1%
alozing.xtgem.com/truyen_kinh_di10.1%
alozing.xtgem.com/truyen_tinh_yeu10.1%
sites.google.com/site/tranphu16320.2%
sites.google.com/site/led3dcube/home/phan-mem-mo-phong-led3d10.1%
sites.google.com/site/led3dcube/kieu-dang10.1%
sites.google.com/site/truongthcsluongthevinhc210.1%
gostats.cn/pricing.xml20.2%
gostats.cn10.1%
gostats.cn/info.xml10.1%
gostats.cn/signup.xml10.1%
danvip.biz50.5%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk30.3%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk10.1%
maths.coo.vn20.2%
maths.coo.vn/mod/home/ncat/525720.2%
bing.com/search40.4%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats