Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 02:33:53 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 02:33:53

2011/01/06

ReferrerĐếm
gostats.vn25216.9%
gostats.vn/my_sites.xml24116.1%
gostats.vn/code.xml644.3%
gostats.vn/signup.xml513.4%
gostats.vn/login.xml221.5%
gostats.vn/last_guests.xml151.0%
gostats.vn/summary.xml140.9%
gostats.vn/profile.xml130.9%
gostats.vn/top.xml130.9%
gostats.vn/add_site.xml120.8%
gostats.vn/lostpasswd.xml110.7%
gostats.vn/searchphrases.xml90.6%
gostats.vn/multiple_sites.xml80.5%
gostats.vn/configure_toolbar.xml60.4%
gostats.vn/webmaster_resources.xml60.4%
gostats.vn/contact.xml40.3%
gostats.vn/advertising.xml30.2%
gostats.vn/hits.xml20.1%
gostats.vn/minmax.xml20.1%
gostats.vn/os.xml20.1%
gostats.vn/passwd.xml20.1%
gostats.vn/pricing.xml20.1%
gostats.vn/browsers.xml10.1%
gostats.vn/dirs.xml10.1%
gostats.vn/geo.xml10.1%
gostats.vn/info.xml10.1%
gostats.vn/mailers.xml10.1%
gostats.vn/paths.xml10.1%
gostats.vn/referrers.xml10.1%
gostats.vn/regions.xml10.1%
gostats.vn/support.xml10.1%
monster.gostats.vn/summary.xml966.4%
monster.gostats.vn/last_guests.xml513.4%
monster.gostats.vn/code.xml382.5%
monster.gostats.vn/referrers.xml80.5%
monster.gostats.vn/pages.xml30.2%
monster.gostats.vn/edit.xml20.1%
monster.gostats.vn/sessions.xml20.1%
monster.gostats.vn/dirs.xml10.1%
monster.gostats.vn/geo.xml10.1%
monster.gostats.vn/mailers.xml10.1%
monster.gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
c3.gostats.vn/code.xml463.1%
c3.gostats.vn/summary.xml271.8%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml171.1%
c3.gostats.vn/last_guests.xml80.5%
c3.gostats.vn/hits.xml60.4%
c3.gostats.vn/browsers.xml30.2%
c3.gostats.vn/referrers.xml30.2%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml20.1%
c3.gostats.vn/searchengines.xml20.1%
c3.gostats.vn/visitors.xml20.1%
c3.gostats.vn/countries.xml10.1%
c3.gostats.vn/os.xml10.1%
c3.gostats.vn/paths.xml10.1%
c3.gostats.vn/period.xml10.1%
c3.gostats.vn/resolutions.xml10.1%
c3.gostats.vn/returns.xml10.1%
google.com.vn/search342.3%
google.com.vn/url181.2%
google.com.vn10.1%
c5.gostats.vn/summary.xml291.9%
c5.gostats.vn/last_guests.xml60.4%
c5.gostats.vn/code.xml30.2%
c5.gostats.vn/searchphrases.xml30.2%
c5.gostats.vn/hits.xml20.1%
c5.gostats.vn/referrers.xml20.1%
c5.gostats.vn/browsers.xml10.1%
c5.gostats.vn/cities.xml10.1%
c5.gostats.vn/countries.xml10.1%
c5.gostats.vn/dirs.xml10.1%
c5.gostats.vn/entries.xml10.1%
c5.gostats.vn/exits.xml10.1%
c5.gostats.vn/pages.xml10.1%
c5.gostats.vn/paths.xml10.1%
c4.gostats.vn/last_guests.xml151.0%
c4.gostats.vn/summary.xml80.5%
c4.gostats.vn/cities.xml10.1%
c4.gostats.vn/clicks.xml10.1%
c4.gostats.vn/countries.xml10.1%
c4.gostats.vn/entries.xml10.1%
c4.gostats.vn/exits.xml10.1%
c4.gostats.vn/hits.xml10.1%
c4.gostats.vn/languages.xml10.1%
c4.gostats.vn/pages.xml10.1%
c4.gostats.vn/resolutions.xml10.1%
c4.gostats.vn/returns.xml10.1%
c4.gostats.vn/time.xml10.1%
c4.gostats.vn/visitors.xml10.1%
ntu.edu.vn/default.aspx181.2%
gostats.com90.6%
gostats.com/login.xml10.1%
gostats.com/lostpasswd.xml10.1%
gostats.com/signup.xml10.1%
alozing.xtgem.com/phan_mem20.1%
alozing.xtgem.com10.1%
alozing.xtgem.com/game%20nh%20cao10.1%
alozing.xtgem.com/game_online10.1%
alozing.xtgem.com/sms/mungnammoi.html10.1%
alozing.xtgem.com/sms/ngungon.html10.1%
alozing.xtgem.com/sms/tinhyeu.html10.1%
alozing.xtgem.com/themes10.1%
alozing.xtgem.com/themeS40v210.1%
alozing.xtgem.com/thiep_nhac10.1%
c2.gostats.vn/last_guests.xml80.5%
c2.gostats.vn/summary.xml20.1%
vn.search.yahoo.com/search90.6%
hot.danvip.biz30.2%
hot.danvip.biz/2010/10/chon-ao-len-cho-nhung-co-nang-mi-nhon.ht10.1%
hot.danvip.biz/2010/11/hoang-thuy-linh-vao-top-5-scandal-tinh.h10.1%
hot.danvip.biz/2010/12/gai-ep-hang-ngon.html10.1%
hot.danvip.biz/2010/12/pha-trinh-phim-pha-trinh-hang-that-hot.h10.1%
hot.danvip.biz/search/label/Truy%E1%BB%87n%20ng%E1%BA%AFn10.1%
hot.danvip.biz/search/label/X%C3%A3%20H%E1%BB%99i10.1%
danvip.biz90.6%
gostats.cn40.3%
gostats.cn/login.xml10.1%
gostats.cn/signup.xml10.1%
thanhnienmelinh.com/noel60.4%
checkccv.net60.4%
bing.com/search50.3%
vn.mg60.mail.yahoo.com/dc/launch40.3%
vn.mg60.mail.yahoo.com/dc/blank.html10.1%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk20.1%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk20.1%
us.mg1.mail.yahoo.com/dc/blank.html40.3%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats