Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 02:26:56 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 02:26:57

2011/01/05

ReferrerĐếm
gostats.vn24315.9%
gostats.vn/my_sites.xml15710.3%
gostats.vn/signup.xml694.5%
gostats.vn/login.xml342.2%
gostats.vn/summary.xml312.0%
gostats.vn/top.xml312.0%
gostats.vn/code.xml302.0%
gostats.vn/edit.xml251.6%
gostats.vn/searchphrases.xml181.2%
gostats.vn/lostpasswd.xml161.0%
gostats.vn/add_site.xml151.0%
gostats.vn/configure_toolbar.xml151.0%
gostats.vn/profile.xml151.0%
gostats.vn/last_guests.xml120.8%
gostats.vn/reset.xml110.7%
gostats.vn/multiple_sites.xml50.3%
gostats.vn/support.xml50.3%
gostats.vn/webmaster_resources.xml50.3%
gostats.vn/contact.xml40.3%
gostats.vn/edit_top.xml40.3%
gostats.vn/faq.xml40.3%
gostats.vn/minmax.xml40.3%
gostats.vn/verify_code.xml40.3%
gostats.vn/info.xml30.2%
gostats.vn/mailers.xml30.2%
gostats.vn/advertising.xml20.1%
gostats.vn/cities.xml20.1%
gostats.vn/returns.xml20.1%
gostats.vn/upgrade.xml20.1%
gostats.vn/alert_list.xml10.1%
gostats.vn/countries.xml10.1%
gostats.vn/dirs.xml10.1%
gostats.vn/entries.xml10.1%
gostats.vn/feedback.xml10.1%
gostats.vn/hits.xml10.1%
gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
gostats.vn/link_to_gostats.xml10.1%
gostats.vn/period.xml10.1%
gostats.vn/pricing.xml10.1%
gostats.vn/searchengines.xml10.1%
gostats.vn/time.xml10.1%
gostats.vn/visitors.xml10.1%
monster.gostats.vn/last_guests.xml714.6%
monster.gostats.vn/summary.xml704.6%
monster.gostats.vn/code.xml322.1%
monster.gostats.vn/edit.xml161.0%
monster.gostats.vn/searchengines.xml50.3%
monster.gostats.vn/pages.xml40.3%
monster.gostats.vn/clicks.xml30.2%
monster.gostats.vn/geo.xml30.2%
monster.gostats.vn/referrers.xml30.2%
monster.gostats.vn/searchphrases.xml30.2%
monster.gostats.vn/cities.xml20.1%
monster.gostats.vn/depth.xml20.1%
monster.gostats.vn/dirs.xml20.1%
monster.gostats.vn/mailers.xml20.1%
monster.gostats.vn/os.xml20.1%
monster.gostats.vn/paths.xml20.1%
monster.gostats.vn/period.xml20.1%
monster.gostats.vn/regions.xml20.1%
monster.gostats.vn/time.xml20.1%
monster.gostats.vn/browsers.xml10.1%
monster.gostats.vn/colordepth.xml10.1%
monster.gostats.vn/cookies.xml10.1%
monster.gostats.vn/countries.xml10.1%
monster.gostats.vn/entries.xml10.1%
monster.gostats.vn/exits.xml10.1%
monster.gostats.vn/goal_list.xml10.1%
monster.gostats.vn/hits.xml10.1%
monster.gostats.vn/hosts.xml10.1%
monster.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
monster.gostats.vn/java.xml10.1%
monster.gostats.vn/javascript.xml10.1%
monster.gostats.vn/languages.xml10.1%
monster.gostats.vn/remove_site.xml10.1%
monster.gostats.vn/resolutions.xml10.1%
monster.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
monster.gostats.vn/visitors.xml10.1%
c3.gostats.vn/summary.xml241.6%
c3.gostats.vn/code.xml191.2%
c3.gostats.vn/last_guests.xml181.2%
c3.gostats.vn/hits.xml171.1%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml151.0%
c3.gostats.vn/referrers.xml60.4%
c3.gostats.vn/hosts.xml20.1%
c3.gostats.vn/edit.xml10.1%
c3.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
google.com.vn/url392.6%
google.com.vn/search291.9%
google.com.vn40.3%
c5.gostats.vn/summary.xml241.6%
c5.gostats.vn/searchphrases.xml100.7%
c5.gostats.vn/last_guests.xml60.4%
c5.gostats.vn/referrers.xml60.4%
c5.gostats.vn/browsers.xml20.1%
c5.gostats.vn/cookies.xml20.1%
c5.gostats.vn/clicks.xml10.1%
c5.gostats.vn/goal_list.xml10.1%
c5.gostats.vn/hits.xml10.1%
c5.gostats.vn/java.xml10.1%
c5.gostats.vn/javascript.xml10.1%
c5.gostats.vn/mailers.xml10.1%
c5.gostats.vn/os.xml10.1%
c5.gostats.vn/remove_site.xml10.1%
c5.gostats.vn/resolutions.xml10.1%
gostats.com110.7%
gostats.com/advertising.xml20.1%
gostats.com/login.xml10.1%
gostats.com/lostpasswd.xml10.1%
ntu.edu.vn/default.aspx151.0%
c2.gostats.vn/last_guests.xml90.6%
c2.gostats.vn/summary.xml40.3%
c2.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
danvip.biz130.9%
c4.gostats.vn/last_guests.xml110.7%
c4.gostats.vn/summary.xml20.1%
alozing.xtgem.com/tv20.1%
alozing.xtgem.com/canh_lam_mut_chuoi10.1%
alozing.xtgem.com/sendsms.html10.1%
alozing.xtgem.com/sms/tinhyeu.html10.1%
alozing.xtgem.com/themes10.1%
alozing.xtgem.com/themeS40v210.1%
alozing.xtgem.com/video_am_nhac210.1%
alozing.xtgem.com/xep_con_buom10.1%
vn.search.yahoo.com/search90.6%
nhadatso1vn.com/Admin40.3%
nhadatso1vn.com/Admin/KhachHang10.1%
nhadatso1vn.com/Admin/TinTuc/dangtin.aspx10.1%
localhost/Pagedemo.asp50.3%
localhost/wordpress10.1%
hot.danvip.biz/2010/12/gai-ep-hang-ngon.html20.1%
hot.danvip.biz10.1%
hot.danvip.biz/2010/10/scandal-o-showbiz-viet-khi-nhung-con.htm10.1%
hot.danvip.biz/2010/12/ngam-pha-tut-bikini-cua-sieu-mau-so-1.ht10.1%
hot.danvip.biz/2010/12/teen-girl-mua-thoat-y-show-hang.html10.1%
gostats.vn:8080/summary.xml30.2%
gostats.vn:8080/searchphrases.xml20.1%
gostats.vn:8080/login.xml10.1%
vietnamnhadat.vn20.1%
vietnamnhadat.vn/entry/post10.1%
vietnamnhadat.vn/home/index10.1%
vietnamnhadat.vn/news/load/id-650210.1%
google.com/search40.3%
gostats.cn30.2%
gostats.cn/signup.xml10.1%
donghocuasep.com40.3%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats