Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 02:18:52 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 02:18:52

2011/01/04

ReferrerĐếm
gostats.vn22616.1%
gostats.vn/my_sites.xml18313.0%
gostats.vn/signup.xml594.2%
gostats.vn/login.xml423.0%
gostats.vn/code.xml372.6%
gostats.vn/lostpasswd.xml312.2%
gostats.vn/add_site.xml211.5%
gostats.vn/profile.xml201.4%
gostats.vn/summary.xml171.2%
gostats.vn/configure_toolbar.xml130.9%
gostats.vn/last_guests.xml120.9%
gostats.vn/searchphrases.xml100.7%
gostats.vn/webmaster_resources.xml80.6%
gostats.vn/multiple_sites.xml70.5%
gostats.vn/top.xml70.5%
gostats.vn/support.xml60.4%
gostats.vn/passwd.xml30.2%
gostats.vn/advertising.xml20.1%
gostats.vn/contact.xml20.1%
gostats.vn/edit.xml20.1%
gostats.vn/info.xml20.1%
gostats.vn/estimated_process_time.xml10.1%
gostats.vn/faq.xml10.1%
gostats.vn/feedback.xml10.1%
gostats.vn/hits.xml10.1%
gostats.vn/hosts.xml10.1%
gostats.vn/link_to_gostats.xml10.1%
gostats.vn/logout.xml10.1%
gostats.vn/pricing.xml10.1%
gostats.vn/remove_site.xml10.1%
gostats.vn/searchengines.xml10.1%
gostats.vn/time.xml10.1%
gostats.vn/visitors.xml10.1%
c3.gostats.vn/last_guests.xml604.3%
c3.gostats.vn/code.xml584.1%
c3.gostats.vn/summary.xml312.2%
c3.gostats.vn/hits.xml211.5%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml50.4%
c3.gostats.vn/edit.xml40.3%
c3.gostats.vn/reset.xml30.2%
c3.gostats.vn/upgrade.xml30.2%
c3.gostats.vn/cities.xml20.1%
c3.gostats.vn/entries.xml20.1%
c3.gostats.vn/geo.xml20.1%
c3.gostats.vn/visitors.xml20.1%
c3.gostats.vn/clicks.xml10.1%
c3.gostats.vn/depth.xml10.1%
c3.gostats.vn/dirs.xml10.1%
c3.gostats.vn/edit_top.xml10.1%
c3.gostats.vn/exits.xml10.1%
c3.gostats.vn/goal_list.xml10.1%
c3.gostats.vn/hosts.xml10.1%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c3.gostats.vn/os.xml10.1%
c3.gostats.vn/paths.xml10.1%
c3.gostats.vn/period.xml10.1%
c3.gostats.vn/referrers.xml10.1%
c3.gostats.vn/remove_site.xml10.1%
c3.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
c3.gostats.vn/sessions.xml10.1%
c3.gostats.vn/time.xml10.1%
monster.gostats.vn/summary.xml261.9%
monster.gostats.vn/last_guests.xml251.8%
monster.gostats.vn/code.xml211.5%
monster.gostats.vn/ip_addrs.xml50.4%
monster.gostats.vn/referrers.xml30.2%
monster.gostats.vn/countries.xml20.1%
monster.gostats.vn/remove_site.xml20.1%
monster.gostats.vn/geo.xml10.1%
monster.gostats.vn/os.xml10.1%
monster.gostats.vn/regions.xml10.1%
monster.gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
google.com.vn/search382.7%
google.com.vn/url322.3%
google.com.vn10.1%
c5.gostats.vn/summary.xml251.8%
c5.gostats.vn/last_guests.xml110.8%
c5.gostats.vn/referrers.xml60.4%
c5.gostats.vn/searchphrases.xml20.1%
c5.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
c4.gostats.vn/last_guests.xml90.6%
c4.gostats.vn/summary.xml90.6%
c4.gostats.vn/code.xml20.1%
c2.gostats.vn/last_guests.xml60.4%
c2.gostats.vn/summary.xml50.4%
c2.gostats.vn/cities.xml10.1%
c2.gostats.vn/code.xml10.1%
c2.gostats.vn/edit.xml10.1%
c2.gostats.vn/entries.xml10.1%
c2.gostats.vn/hits.xml10.1%
c2.gostats.vn/referrers.xml10.1%
c2.gostats.vn/regions.xml10.1%
c2.gostats.vn/time.xml10.1%
c2.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
gostats.com90.6%
gostats.com/login.xml20.1%
gostats.com/summary.xml10.1%
vn.search.yahoo.com/search110.8%
ntu.edu.vn/default.aspx110.8%
alozing.xtgem.com/sms/mungnammoi.html30.2%
alozing.xtgem.com20.1%
alozing.xtgem.com/sms/tinhyeu.html20.1%
alozing.xtgem.com/hinh_anh10.1%
alozing.xtgem.com/hoat_hinh10.1%
alozing.xtgem.com/logo_yahoo10.1%
alozing.xtgem.com/tv10.1%
bing.com/search70.5%
danvip.biz70.5%
thptvinhkim.chauthanhtg.net30.2%
thptvinhkim.chauthanhtg.net/diemct.asp30.2%
thptvinhkim.chauthanhtg.net/default.asp10.1%
mecuoi.com20.1%
mecuoi.com/2010/12/hang-lady-vo-ngoc-anh-thu-vu-ve-e-tien.html10.1%
mecuoi.com/2010/12/honda-gay-soc-voi-quang-cao-nguc-tran.html10.1%
mecuoi.com/tag/cac-tu-the-khi-quan-he-vo-chong10.1%
gostats.vn:8080/contact.xml10.1%
gostats.vn:8080/info.xml10.1%
gostats.vn:8080/privacy.xml10.1%
gostats.vn:8080/profile.xml10.1%
vn.360plus.yahoo.com/snowleopard.kaze/article30.2%
vn.360plus.yahoo.com/thuthuatBlog-360Plus/article10.1%
vinhkim.chauthanhtg.net/xemdiem/default.asp40.3%
hoangvuson.xtgem.com/Trang%20games40.3%
vietnamnhadat.vn30.2%
vietnamnhadat.vn/home/index10.1%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats