Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 02:04:54 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 02:04:55

2011/01/02

ReferrerĐếm
gostats.vn20915.9%
gostats.vn/my_sites.xml14811.3%
gostats.vn/code.xml916.9%
gostats.vn/signup.xml463.5%
gostats.vn/add_site.xml282.1%
gostats.vn/searchphrases.xml241.8%
gostats.vn/summary.xml201.5%
gostats.vn/top.xml191.4%
gostats.vn/login.xml131.0%
gostats.vn/profile.xml110.8%
gostats.vn/configure_toolbar.xml100.8%
gostats.vn/edit.xml100.8%
gostats.vn/info.xml90.7%
gostats.vn/lostpasswd.xml70.5%
gostats.vn/contact.xml60.5%
gostats.vn/last_guests.xml60.5%
gostats.vn/multiple_sites.xml60.5%
gostats.vn/webmaster_resources.xml30.2%
gostats.vn/dirs.xml20.2%
gostats.vn/hits.xml20.2%
gostats.vn/time.xml20.2%
gostats.vn/depth.xml10.1%
gostats.vn/faq.xml10.1%
gostats.vn/feedback.xml10.1%
gostats.vn/logout.xml10.1%
gostats.vn/minmax.xml10.1%
gostats.vn/remove_site.xml10.1%
gostats.vn/searchengines.xml10.1%
gostats.vn/upgrade.xml10.1%
monster.gostats.vn/code.xml614.6%
monster.gostats.vn/last_guests.xml534.0%
monster.gostats.vn/summary.xml282.1%
monster.gostats.vn/ip_addrs.xml40.3%
monster.gostats.vn/referrers.xml40.3%
monster.gostats.vn/cities.xml30.2%
monster.gostats.vn/countries.xml20.2%
monster.gostats.vn/geo.xml20.2%
monster.gostats.vn/languages.xml20.2%
monster.gostats.vn/mailers.xml20.2%
monster.gostats.vn/pages.xml20.2%
monster.gostats.vn/paths.xml20.2%
monster.gostats.vn/period.xml20.2%
monster.gostats.vn/resolutions.xml20.2%
monster.gostats.vn/time.xml20.2%
monster.gostats.vn/browsers.xml10.1%
monster.gostats.vn/dirs.xml10.1%
monster.gostats.vn/entries.xml10.1%
monster.gostats.vn/java.xml10.1%
monster.gostats.vn/os.xml10.1%
monster.gostats.vn/regions.xml10.1%
monster.gostats.vn/remove_site.xml10.1%
monster.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
monster.gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
monster.gostats.vn/sessions.xml10.1%
monster.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
c3.gostats.vn/code.xml322.4%
c3.gostats.vn/summary.xml282.1%
c3.gostats.vn/last_guests.xml221.7%
c3.gostats.vn/hits.xml80.6%
c3.gostats.vn/edit.xml50.4%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml50.4%
c3.gostats.vn/visitors.xml20.2%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c3.gostats.vn/sessions.xml10.1%
c3.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
google.com.vn/search644.9%
google.com.vn/url282.1%
c5.gostats.vn/summary.xml151.1%
c5.gostats.vn/remove_site.xml40.3%
c5.gostats.vn/last_guests.xml30.2%
c5.gostats.vn/edit.xml20.2%
c5.gostats.vn/referrers.xml20.2%
c5.gostats.vn/code.xml10.1%
c5.gostats.vn/upgrade.xml10.1%
danvip.biz161.2%
c2.gostats.vn/last_guests.xml110.8%
c2.gostats.vn/summary.xml20.2%
c2.gostats.vn/upgrade.xml20.2%
c4.gostats.vn/summary.xml70.5%
c4.gostats.vn/last_guests.xml60.5%
c4.gostats.vn/code.xml10.1%
vn.search.yahoo.com/search110.8%
alozing.xtgem.com/sms/tinhyeu.html60.5%
alozing.xtgem.com/thiep_nhac10.1%
alozing.xtgem.com/tien_ich_wap10.1%
alozing.xtgem.com/tinh_yeu10.1%
alozing.xtgem.com/video10.1%
alozing.xtgem.com/video_phim10.1%
gostats.com70.5%
gostats.com/last_guests.xml10.1%
gostats.com/login.xml10.1%
gostats.com/unsubscribe_weekly.xml10.1%
xxis.com.vn80.6%
vn-zoom.com/f59/xin-code-dem-so-nguoi-truy-cap-web-116939.html40.3%
hot.danvip.biz10.1%
hot.danvip.biz/2010/10/hinh-anh-phang-nhau-hot.html10.1%
hot.danvip.biz/2010/11/anh-sex-cua-ca-si-thuy-tien.html10.1%
hot.danvip.biz/2010/12/teen-girl-mua-thoat-y-show-hang.html10.1%
minht115.wordpress.com/2010/01/16/lo%E1%BA%A1n-luan-vi-%E2%80%940.3%
saobang2211.livejournal.com20.2%
saobang2211.livejournal.com/366705.html10.1%
saobang2211.livejournal.com/367194.html10.1%
ykhoaviet.blogspot.com/search/label/EBOOKS20.2%
ykhoaviet.blogspot.com/search/label/Y%20H%E1%BB%8CC%20C%C6%A0%210.1%
kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersk30.2%
gostats.vn:8080/searchphrases.xml30.2%
beatupvn.hnsv.com/viewtopic.php30.2%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats