Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 12:06:19 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 12:06:19

2008/01/03

ReferrerĐếm
gostats.vn12715.2%
gostats.vn/my_sites.xml526.2%
gostats.vn/top.xml435.1%
gostats.vn/countries.xml374.4%
gostats.vn/signup.xml313.7%
gostats.vn/profile.xml121.4%
gostats.vn/add_site.xml70.8%
gostats.vn/configure_toolbar.xml70.8%
gostats.vn/geo.xml70.8%
gostats.vn/last_guests.xml60.7%
gostats.vn/verify_email.xml60.7%
gostats.vn/summary.xml50.6%
gostats.vn/webmaster_resources.xml50.6%
gostats.vn/login.xml40.5%
gostats.vn/period.xml40.5%
gostats.vn/support.xml40.5%
gostats.vn/searchphrases.xml30.4%
gostats.vn/affiliates.xml20.2%
gostats.vn/dirs.xml20.2%
gostats.vn/hosts.xml20.2%
gostats.vn/lostpasswd.xml20.2%
gostats.vn/minmax.xml20.2%
gostats.vn/os.xml20.2%
gostats.vn/advertising.xml10.1%
gostats.vn/contact.xml10.1%
gostats.vn/cookies.xml10.1%
gostats.vn/estimated_process_time.xml10.1%
gostats.vn/faq.xml10.1%
gostats.vn/feedback.xml10.1%
gostats.vn/hits.xml10.1%
gostats.vn/info.xml10.1%
gostats.vn/logout.xml10.1%
gostats.vn/referrers.xml10.1%
gostats.vn/returns.xml10.1%
c2.gostats.vn/summary.xml414.9%
c2.gostats.vn/last_guests.xml313.7%
c2.gostats.vn/code.xml303.6%
c2.gostats.vn/countries.xml121.4%
c2.gostats.vn/edit.xml81.0%
c2.gostats.vn/sessions.xml50.6%
c2.gostats.vn/hosts.xml20.2%
c2.gostats.vn/ip_addrs.xml20.2%
c2.gostats.vn/upgrade.xml20.2%
c2.gostats.vn/depth.xml10.1%
c2.gostats.vn/entries.xml10.1%
c2.gostats.vn/exits.xml10.1%
c2.gostats.vn/hits.xml10.1%
c2.gostats.vn/os.xml10.1%
c2.gostats.vn/pages.xml10.1%
c2.gostats.vn/referrers.xml10.1%
c2.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
c2.gostats.vn/visitors.xml10.1%
c3.gostats.vn/code.xml414.9%
c3.gostats.vn/summary.xml374.4%
c3.gostats.vn/last_guests.xml172.0%
c3.gostats.vn/countries.xml70.8%
c3.gostats.vn/edit.xml50.6%
c3.gostats.vn/sessions.xml50.6%
c3.gostats.vn/upgrade.xml30.4%
c3.gostats.vn/hits.xml20.2%
c3.gostats.vn/pages.xml20.2%
c3.gostats.vn/searchphrases.xml20.2%
c3.gostats.vn/depth.xml10.1%
c3.gostats.vn/dirs.xml10.1%
c3.gostats.vn/hosts.xml10.1%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c3.gostats.vn/languages.xml10.1%
c3.gostats.vn/mailers.xml10.1%
c3.gostats.vn/paths.xml10.1%
c3.gostats.vn/referrers.xml10.1%
c3.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
c3.gostats.vn/time.xml10.1%
c3.gostats.vn/visitors.xml10.1%
google.com.vn/search394.7%
google.com.vn10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-dtS21X06cqNjVP1qFh1fPnE_vLL481.0%
blog.360.yahoo.com/blog-KMd8BGwhaa8mtAF4pgc8Gaj7LfT3vm0Y50.6%
blog.360.yahoo.com/blog-aKBGxZM_fJkixPYfUBL8inYxDEu3B9A-30.4%
blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv30.4%
blog.360.yahoo.com/blog-Q6fBLIwyeqtrdD3FjY21OYIn2ydnEoU-30.4%
blog.360.yahoo.com/blog-QioO_DQwda43rYfhk3mrGf81wrxd3z4-30.4%
blog.360.yahoo.com/blog-rxGK2Vkwda5m1nUW4kfOBg--30.4%
blog.360.yahoo.com/blog-LLn1yzklc6PuyftL5ftiFT4ncRhPV3GKLg--20.2%
blog.360.yahoo.com/blog-9gw4MMw7RLwnMuykoQ--10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-AsS5gao8dLZD.sl4BOl7pG7y10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-cWvZnCU2crTlV9l7hJqf7tsfFFigtrCC;_ylt=A10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-kMdlofQ_cqiJZCx2qxQPqPHsE13BY3Pb;_ylt=A10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-LvL1CBg1bqkwnPHJF33SzWiixj8-10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-QioO_DQwda43rYfhk3mrGf81wrxd3z4-;_ylt=A10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-VJ8WkFw5YrLwaIdVfCy.NMGrJQ--10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-xlqhKJAlcqgIpoBhMY5Fyx7GNHtR10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-YKuZZDg8eqj02ekWy1wQVe.sj7g-10.1%
search.yahoo.com/search50.6%
search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGkwzz63xHo20BvqNXNyoA10.1%
thegioidoluong.com/vn40.5%
thegioidoluong.com/vn/index.php20.2%
truongton.net/forum/showthread.php60.7%
search.live.com/results.aspx50.6%
thptnguyencongtru.org/diendan50.6%
thcsdetham.googlepages.com/thôngtinvềkỳthihọckỳi.30.4%
thcsdetham.googlepages.com/th%C3%B4ngtinv%E1%BB%81k%E1%BB%B3thi10.1%
joomlaviet.org/forum/index.php/topic,1843.0.html30.4%
cuasotinhoc.vn/lofiversion/index.php/t24673.html30.4%
ketnoitatca.net30.4%
allsgm.com/index.php30.4%
google.com/search30.4%
phonglanpc.com/index.php20.2%
dangthuyvan.diendan.vn20.2%
gostats.com10.1%
gostats.com/summary.xml10.1%
google.cz/search20.2%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats