Các nguồn truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 09:54:29 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 09:54:30

2008/01/02

ReferrerĐếm
gostats.vn10514.7%
gostats.vn/my_sites.xml486.7%
gostats.vn/signup.xml304.2%
gostats.vn/add_site.xml243.4%
gostats.vn/login.xml152.1%
gostats.vn/lostpasswd.xml91.3%
gostats.vn/support.xml71.0%
gostats.vn/top.xml71.0%
gostats.vn/webmaster_resources.xml71.0%
gostats.vn/configure_toolbar.xml60.8%
gostats.vn/profile.xml60.8%
gostats.vn/verify_email.xml60.8%
gostats.vn/searchengines.xml50.7%
gostats.vn/summary.xml40.6%
gostats.vn/info.xml30.4%
gostats.vn/searchphrases.xml30.4%
gostats.vn/contact.xml20.3%
gostats.vn/faq.xml20.3%
gostats.vn/geo.xml20.3%
gostats.vn/last_guests.xml20.3%
gostats.vn/logout.xml20.3%
gostats.vn/advertising.xml10.1%
gostats.vn/affiliate.xml10.1%
gostats.vn/affiliates.xml10.1%
gostats.vn/estimated_process_time.xml10.1%
gostats.vn/ip_addrs.xml10.1%
c2.gostats.vn/code.xml436.0%
c2.gostats.vn/summary.xml354.9%
c2.gostats.vn/last_guests.xml152.1%
c2.gostats.vn/ip_addrs.xml81.1%
c2.gostats.vn/upgrade.xml60.8%
c2.gostats.vn/exits.xml40.6%
c2.gostats.vn/hosts.xml40.6%
c2.gostats.vn/entries.xml30.4%
c2.gostats.vn/languages.xml20.3%
c2.gostats.vn/referrers.xml20.3%
c2.gostats.vn/sessions.xml20.3%
c2.gostats.vn/browsers.xml10.1%
c2.gostats.vn/colordepth.xml10.1%
c2.gostats.vn/countries.xml10.1%
c2.gostats.vn/depth.xml10.1%
c2.gostats.vn/edit_top.xml10.1%
c2.gostats.vn/geo.xml10.1%
c2.gostats.vn/resolutions.xml10.1%
c2.gostats.vn/searchengines.xml10.1%
c2.gostats.vn/searchphrases.xml10.1%
c2.gostats.vn/visitors.xml10.1%
c3.gostats.vn/code.xml344.8%
c3.gostats.vn/summary.xml334.6%
c3.gostats.vn/last_guests.xml111.5%
c3.gostats.vn/ip_addrs.xml30.4%
c3.gostats.vn/countries.xml20.3%
c3.gostats.vn/remove_site.xml20.3%
c3.gostats.vn/upgrade.xml20.3%
c3.gostats.vn/edit_top.xml10.1%
c3.gostats.vn/entries.xml10.1%
c3.gostats.vn/geo.xml10.1%
c3.gostats.vn/mailers.xml10.1%
c3.gostats.vn/os.xml10.1%
c3.gostats.vn/paths.xml10.1%
c3.gostats.vn/referrers.xml10.1%
c3.gostats.vn/time.xml10.1%
c3.gostats.vn/visitors.xml10.1%
google.com.vn/search507.0%
blog.360.yahoo.com/blog-LLn1yzklc6PuyftL5ftiFT4ncRhPV3GKLg--50.7%
blog.360.yahoo.com/blog-tKZygIA5dKd0HMLbfNsFC5o2P_0O36E-30.4%
blog.360.yahoo.com/blog-QioO_DQwda43rYfhk3mrGf81wrxd3z4-20.3%
blog.360.yahoo.com/blog-rxGK2Vkwda5m1nUW4kfOBg--20.3%
blog.360.yahoo.com/anhthi7510.1%
blog.360.yahoo.com/blog-BvMZRFs8crRV6IYW_XHdVCtBg5WOLgbXV7I-10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-cWvZnCU2crTlV9l7hJqf7tsfFFigtrCC10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-cWvZnCU2crTlV9l7hJqf7tsfFFigtrCC;_ylt=A10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-JicmOkY_b6kg4SK0tIc4iOGB;_ylt=AtFb8SO9110.1%
blog.360.yahoo.com/blog-kMdlofQ_cqiJZCx2qxQPqPHsE13BY3Pb10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-m2Tl7Qc_fLNj2yeTH1ncuttJFo.IZilZ6PX410.1%
blog.360.yahoo.com/blog-Na73zHI_frCGZCHPrOeF1drBdeSWfg--10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-QioO_DQwda43rYfhk3mrGf81wrxd3z4-;_ylt=A10.1%
blog.360.yahoo.com/blog-ZhAq0Hwwda7SK1EtUhVZXWCPn.sKbrF2QDAAHVf10.1%
search.yahoo.com/search91.3%
search.yahoo.com/search;_ylt=A0geu_Y2gXtHrGABgD5XNyoA10.1%
search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGkjw4O3tHo18BAG5XNyoA10.1%
gostats.com40.6%
gostats.com/summary.xml20.3%
gostats.com/login.xml10.1%
gostats.com/lostpasswd.xml10.1%
gostats.com/top.xml10.1%
google.com/search81.1%
search.live.com/results.aspx71.0%
thegioidoluong.com/vn30.4%
thegioidoluong.com/vn/index.php30.4%
mash.yahoo.com/i_miss_you_baby1988;_ylt=An4D7TvoA6doG1cvooHnHQT10.1%
mash.yahoo.com/norain18910.1%
mash.yahoo.com/profile.php10.1%
mash.yahoo.com/profile.php;_ylt=AiLl664B34U5zm1eJZmHCsUF3dAu10.1%
ketnoitatca.net40.6%
gostats.jp30.4%
hamstervn.net30.4%
cuasotinhoc.vn/index.php20.3%
cuasotinhoc.vn/lofiversion/index.php/t24673.html10.1%
muoixi.wordpress.com/2007/12/0220.3%
www6.webng.com/dangnghia/homepage.html20.3%
khoweb.com/cat.php20.3%
dongnhanscale.com/vn/index.php20.3%
thcsdetham.googlepages.com/th%C3%B4ngtinv%E1%BB%81k%E1%BB%B3thi10.1%
thcsdetham.googlepages.com/thôngtinvềkỳthihọckỳi.10.1%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats