Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (166 days 20 hrs 27 min 21 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2018/08/13

PageĐếm
/4742.7%
/last_guests.xml?id=4711051412.7%
/summary.xml?id=47110598.2%
/my_sites.xml98.2%
/last_guests.xml?id=39215565.5%
/signup.xml54.5%
/summary.xml?id=71223643.6%
/last_guests.xml?id=71223643.6%
/advertising.xml32.7%
/summary.xml?id=29634621.8%
/signup.xml?accountTypeId=121.8%
/pricing.xml?id=221.8%
/login.xml21.8%
/last_guests.xml?page=2&id=47110510.9%
 
Advertise with GoStats