Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 04:33:34 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 04:33:34

2018/06/26

PageĐếm
/1933.9%
/signup.xml610.7%
/login.xml47.1%
/code.xml?id=047.1%
/my_sites.xml35.4%
/lostpasswd.xml35.4%
/configure_toolbar.xml35.4%
/visitors.xml?id=11.8%
/top.xml11.8%
/summary.xml?id=47110511.8%
/summary.xml?id=39215511.8%
/summary.xml?id=29634611.8%
/searchphrases.xml?page=5&id=712236&date=2013010711.8%
/last_guests.xml?page=2&id=47110511.8%
/last_guests.xml?id=728531&date=20150111.8%
/last_guests.xml?id=47110511.8%
/last_guests.xml?id=39215511.8%
/javascript.xml?id=11.8%
/hits.xml?id=11.8%
/advertising.xml11.8%
← Trướckế →
12
 
Advertise with GoStats