Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (165 days 11 hrs 3 min 3 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2018/06/19

PageĐếm
/2431.2%
/code.xml?id=0810.4%
/my_sites.xml79.1%
/add_site.xml79.1%
/signup.xml56.5%
/last_guests.xml?id=39215533.9%
/summary.xml?id=22.6%
/logout.xml22.6%
/login.xml22.6%
/last_guests.xml?id=712236&date=20081122.6%
/last_guests.xml?id=48540022.6%
/advertising.xml22.6%
/summary.xml?id=49301211.3%
/summary.xml?id=48540011.3%
/summary.xml?id=39215511.3%
/profile.xml11.3%
/period.xml?id=71223611.3%
/last_guests.xml?page=2&id=49301211.3%
/last_guests.xml?id=728531&date=20150111.3%
/last_guests.xml?id=712236&group_by=visitors11.3%
← Trướckế →
12
 
Advertise with GoStats