Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (161 days 1 hrs 19 min 33 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2018/04/16

PageĐếm
/722.6%
/my_sites.xml412.9%
/signup.xml39.7%
/lostpasswd.xml39.7%
/summary.xml?id=106297426.5%
/login.xml26.5%
/summary.xml?id=62985013.2%
/summary.xml?id=43128913.2%
/summary.xml?id=43121513.2%
/summary.xml?id=43111013.2%
/logout.xml13.2%
/last_guests.xml?id=728531&date=20150113.2%
/last_guests.xml?id=62985013.2%
/last_guests.xml?id=43121513.2%
/last_guests.xml?id=43111013.2%
/info.xml?id=113.2%
 
Advertise with GoStats