Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 05:53:35 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 05:53:35

2018/03/28

PageĐếm
/3527.1%
/my_sites.xml2217.1%
/code.xml?id=075.4%
/add_site.xml75.4%
/summary.xml?id=75026364.7%
/advertising.xml53.9%
/summary.xml?id=47110543.1%
/profile.xml43.1%
/last_guests.xml?id=47110543.1%
/webmaster_resources.xml32.3%
/signup.xml32.3%
/last_guests.xml?page=2&id=47110532.3%
/configure_toolbar.xml32.3%
/summary.xml?id=49242121.6%
/summary.xml?id=21.6%
/contact.xml21.6%
/top.xml?id=110.8%
/top.xml10.8%
/support.xml10.8%
/summary.xml?id=39215510.8%
← Trướckế →
12
 
Advertise with GoStats