Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (130 days 5 hrs 56 min 51 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/27

PageĐếm
/38728.1%
/my_sites.xml17112.4%
/last_guests.xml?id=741577423.0%
/signup.xml352.5%
/multiple_sites.xml272.0%
/add_site.xml211.5%
/top.xml191.4%
/edit.xml191.4%
/last_guests.xml?id=1041339181.3%
/summary.xml?id=296346130.9%
/logout.xml120.9%
/login.xml120.9%
/summary.xml?id=1055472100.7%
/profile.xml100.7%
/last_guests.xml?id=441431100.7%
/lostpasswd.xml90.7%
/configure_toolbar.xml90.7%
/summary.xml?id=44626680.6%
/edit.xml?id=33093280.6%
/support.xml70.5%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats