Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (164 days 23 hrs 4 min 7 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/03

PageĐếm
/44026.9%
/my_sites.xml1489.1%
/signup.xml553.4%
/login.xml412.5%
/searchphrases.xml?id=712236271.7%
/last_guests.xml?id=446271271.7%
/last_guests.xml?id=329432271.7%
/lostpasswd.xml261.6%
/multiple_sites.xml251.5%
/summary.xml?id=446271221.3%
/summary.xml?id=296346171.0%
/top.xml161.0%
/profile.xml140.9%
/edit.xml120.7%
/logout.xml110.7%
/last_guests.xml?page=2&id=446271100.6%
/code.xml?id=740551100.6%
/add_site.xml100.6%
/last_guests.xml?page=3&id=44627190.6%
/info.xml?id=190.6%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats