Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:28:19 (2 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:28:20

2009/01/23

PageĐếm
/20612.5%
/my_sites.xml1126.8%
/signup.xml774.7%
/login.xml583.5%
/top.xml402.4%
/summary.xml?id=432413231.4%
/last_guests.xml?id=432413211.3%
/summary.xml?id=434616181.1%
/searchphrases.xml?id=296346161.0%
/multiple_sites.xml161.0%
/summary.xml?id=410626130.8%
/last_guests.xml?id=410626130.8%
/searchphrases.xml?id=712236&date=20080728120.7%
/profile.xml110.7%
/last_guests.xml?id=430821110.7%
/add_site.xml110.7%
/lostpasswd.xml100.6%
/advertising.xml100.6%
/webmaster_resources.xml90.5%
/top.xml?id=1690.5%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats