Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (97 days 12 hrs 8 min 46 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2009/01/14

PageĐếm
/30920.5%
/my_sites.xml1077.1%
/signup.xml664.4%
/login.xml523.5%
/lostpasswd.xml463.1%
/last_guests.xml?id=433401191.3%
/top.xml120.8%
/profile.xml120.8%
/summary.xml?id=432413110.7%
/logout.xml110.7%
/last_guests.xml?id=426175100.7%
/summary.xml?id=29634690.6%
/signup.xml?accountTypeId=190.6%
/last_guests.xml?id=31585890.6%
/configure_toolbar.xml90.6%
/add_site.xml90.6%
/webmaster_resources.xml80.5%
/last_guests.xml?id=71223680.5%
/last_guests.xml?id=42318680.5%
/summary.xml?id=42930870.5%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats