Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:29:03 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:29:04

2009/01/07

PageĐếm
/26018.8%
/my_sites.xml1238.9%
/last_guests.xml?id=315858473.4%
/signup.xml413.0%
/login.xml352.5%
/summary.xml?id=432413171.2%
/last_guests.xml?id=426175171.2%
/summary.xml?id=430094130.9%
/logout.xml130.9%
/top.xml120.9%
/last_guests.xml?id=423186120.9%
/configure_toolbar.xml120.9%
/webmaster_resources.xml90.6%
/summary.xml?id=42617590.6%
/summary.xml?id=30669890.6%
/add_site.xml90.6%
/summary.xml?id=42930880.6%
/info.xml?id=180.6%
/summary.xml?id=29634670.5%
/profile.xml70.5%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats