Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 22:42:42 (2 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 22:42:44

2009/01/03

PageĐếm
/20216.6%
/my_sites.xml1139.3%
/signup.xml373.0%
/login.xml252.0%
/last_guests.xml?id=431630211.7%
/last_guests.xml?id=431630&group_by=hosts191.6%
/summary.xml?id=431630161.3%
/summary.xml?id=429633141.1%
/lostpasswd.xml141.1%
/top.xml131.1%
/edit.xml131.1%
/logout.xml110.9%
/summary.xml?id=42930890.7%
/last_guests.xml?id=43018190.7%
/last_guests.xml?id=43082180.7%
/searchphrases.xml?page=4&id=71223670.6%
/last_guests.xml?id=30148570.6%
/edit.xml?id=30148570.6%
/summary.xml?id=42057660.5%
/searchphrases.xml?id=59532660.5%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats