Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:20:34 (4 hrs 53 min 1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — Thu, 02 Jan 2020 07:22:45

2018/03/23

PageĐếm
/1740.5%
/last_guests.xml?id=392155716.7%
/summary.xml?id=75026349.5%
/my_sites.xml24.8%
/lostpasswd.xml24.8%
/login.xml24.8%
/summary.xml?id=49020712.4%
/summary.xml?id=47110512.4%
/signup.xml12.4%
/last_guests.xml?page=2&id=47110512.4%
/last_guests.xml?id=728531&date=20150112.4%
/last_guests.xml?id=49020712.4%
/last_guests.xml?id=47110512.4%
/last_guests.xml?id=39650912.4%
 
Advertise with GoStats