Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 15 hrs 12 min 2 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/10/29

PageĐếm
/5420.5%
/my_sites.xml197.2%
/last_guests.xml?id=750263145.3%
/edit.xml124.5%
/code.xml?id=495855103.8%
/summary.xml?id=75026393.4%
/last_guests.xml?id=48892393.4%
/signup.xml83.0%
/profile.xml83.0%
/summary.xml?id=49585551.9%
/last_guests.xml?id=39215551.9%
/configure_toolbar.xml51.9%
/webmaster_resources.xml41.5%
/summary.xml?id=29634641.5%
/last_guests.xml?id=49585541.5%
/edit.xml?id=49585541.5%
/top.xml31.1%
/last_guests.xml?page=2&id=75026331.1%
/info.xml?id=131.1%
/support.xml20.8%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats