Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 2 hrs 2 min 48 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/11/16

PageĐếm
/43028.6%
/my_sites.xml15610.4%
/signup.xml583.9%
/last_guests.xml?id=304848322.1%
/last_guests.xml?id=322629261.7%
/login.xml251.7%
/top.xml161.1%
/configure_toolbar.xml161.1%
/summary.xml?id=296346151.0%
/multiple_sites.xml140.9%
/logout.xml140.9%
/signup.xml?accountTypeId=1120.8%
/profile.xml120.8%
/summary.xml?id=644524110.7%
/add_site.xml110.7%
/summary.xml?id=459309100.7%
/last_guests.xml?id=644524100.7%
/summary.xml?id=34697990.6%
/summary.xml?id=33669090.6%
/summary.xml?id=33534390.6%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats