Tính phổ biến của các trang.Pages popularity

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 12 hrs 15 min 52 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/17

PageĐếm
/41928.4%
/my_sites.xml14810.0%
/last_guests.xml?id=322629493.3%
/signup.xml342.3%
/login.xml312.1%
/last_guests.xml?id=1031721292.0%
/last_guests.xml?id=325860281.9%
/lostpasswd.xml191.3%
/summary.xml?id=445705151.0%
/summary.xml?id=296346151.0%
/multiple_sites.xml140.9%
/last_guests.xml?id=352518130.9%
/last_guests.xml?id=1054889130.9%
/summary.xml?id=446266120.8%
/logout.xml120.8%
/last_guests.xml?id=445705120.8%
/last_guests.xml?id=447197110.7%
/faq.xml110.7%
/configure_toolbar.xml110.7%
/hits.xml?id=325860100.7%
← Trướckế →
 
Advertise with GoStats