Những người vừa truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Thu, 29 Sep 2016
 • Vietnam
  Vietnam, 14.188.252.90AS45899 VNPT Corp
  Client:
  WinXP (1024x768x24)
  Chrome 49.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://www.citdbentre.edu.v...ot-so-tien-ich-cho-google-site
  Path:
  • 22:11:32 — http://gostats.vn/signup.xml?accountTypeId=1
  • 22:11:30 — http://gostats.vn/
  • 22:11:25 — http://c3.gostats.vn/summary.xml?id=296346
  • 22:11:15 — http://gostats.vn/
  • 22:11:12 — http://gostats.vn/info.xml?id=1
  • 22:10:43 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 117.1.244.182AS7552 Viettel Corporation
  Client:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 53 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  Google
  Path:
  • 22:01:02 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 113.189.50.46AS45899 VNPT Corp
  Client:
  iOS (768x1024x32)
  Safari 6.01.1 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://sieuthiphuyen.com/index.php
  Path:
  • 21:56:56 — http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=484786
  • 21:54:53 — http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=484786
  • 21:54:20 — http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=484786
  • 21:54:13 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 21:54:04 — http://gostats.vn/
  • 21:53:42 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 27.74.138.66AS7552 Viettel Corporation
  Client:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 55 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=407174
  Path:
  • 21:26:15 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=407174
  • 21:22:21 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=407174
 • United States
  United States, 54.210.70.235AS14618 Amazon.com, Inc.
  Client:
  Path:
  • 21:24:55 — Không xác định
 • Vietnam
  Vietnam, 14.171.214.223AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win7 (1024x768x24)
  Firefox 49.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: Yes, Java: No)
  Path:
  • 21:15:24 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 21:14:10 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 21:14:03 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 21:11:43 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 21:02:21 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 21:02:11 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 21:02:02 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 21:01:42 — http://gostats.vn/
 • Asia/Pacific Region
  Asia/Pacific Region, 66.249.82.142AS15169 Google Inc.
  Client:
  Android (360x640x32)
  Chrome 53.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  Path:
  • 21:02:57 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 20:54:40 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 20:54:35 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 20:53:49 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 20:53:23 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
 • Vietnam
  Vietnam, 113.187.17.135AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Windows Phone (338x563x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Path:
  • 21:01:01 — http://gostats.vn/
 • Japan
  Japan, 126.159.217.102AS17676 Softbank BB Corp.
  Client:
  WinNT (1920x1080x24)
  Firefox 49.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://www.jpsync.com/album/katakoishu-/1335.html
  Path:
  • 20:57:10 — http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=484067
  • 20:57:02 — http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=484067
  • 20:56:57 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 20:56:55 — http://gostats.vn/
  • 20:56:47 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 14.171.214.223AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win7 (1024x768x24)
  Firefox 49.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: Yes, Java: No)
  Path:
  • 20:46:04 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 20:45:36 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 20:44:05 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 20:41:55 — http://gostats.vn/
  • 20:33:15 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 20:33:10 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 20:33:06 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 20:33:04 — http://gostats.vn/
  • 20:32:21 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 113.190.75.219AS45899 VNPT Corp
  Client:
  WinXP (1366x768x24)
  Chrome 49.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://fastptc.com/
  Path:
  • 20:40:14 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 115.76.166.70AS7552 Viettel Corporation
  Client:
  WinNT (1280x800x24)
  Opera 38.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  Google
  Path:
  • 20:31:47 — http://c3.gostats.vn/summary.xml?id=296346
  • 20:31:43 — http://gostats.vn/
  • 20:31:18 — http://gostats.vn/info.xml?id=1
  • 20:30:33 — http://gostats.vn/
  • 20:29:51 — http://gostats.vn/
 • Malaysia
  Malaysia, 115.132.152.62AS4788 TM Net, Internet Service Provider
  Client:
  Android (320x570x32)
  Chrome 40.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Nguồn tham khảo:
  http://hackmienphi.forumvi.com/t533-topic
  Path:
  • 20:27:47 — http://gostats.vn/top.xml?id=5
  • 20:27:23 — http://gostats.vn/top.xml?id=7
  • 20:27:21 — http://gostats.vn/top.xml?id=5
  • 20:27:18 — http://gostats.vn/top.xml?id=9
  • 20:26:24 — http://gostats.vn/top.xml
  • 20:26:02 — http://gostats.vn/
 • Asia/Pacific Region
  Asia/Pacific Region, 66.249.82.140AS15169 Google Inc.
  Client:
  Android (360x640x32)
  Chrome 51.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://dogogiare.com/vn/180.view.php?p=37064
  Path:
  • 20:20:05 — http://gostats.vn/
 • Asia/Pacific Region
  Asia/Pacific Region, 66.249.82.142AS15169 Google Inc.
  Client:
  Android (360x640x32)
  Chrome 53.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  Path:
  • 20:18:02 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 20:17:55 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 20:11:08 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 20:11:03 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 19:56:16 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 19:56:12 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 19:49:26 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 19:49:21 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 19:42:35 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 19:42:25 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
 • Vietnam
  Vietnam, 103.199.40.165
  Client:
  Android (360x640x32)
  Chrome 52.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Path:
  • 20:16:40 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=407174
  • 20:14:55 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=407174
  • 20:14:34 — http://c4.gostats.vn/returns.xml?id=407174&date=20160929
  • 20:14:23 — http://c4.gostats.vn/returns.xml?id=407174&date=20160929
  • 20:14:04 — http://c4.gostats.vn/referrers.xml?id=407174&date=20160929
  • 20:13:22 — http://c4.gostats.vn/searchphrases.xml?id=407174
  • 20:12:20 — http://c4.gostats.vn/ip_addrs.xml?id=407174&date=20160929
  • 20:11:58 — http://c4.gostats.vn/dirs.xml?id=407174
  • 20:11:40 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=407174
  • 20:11:09 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=407174
  • 20:11:02 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 20:10:07 — http://gostats.vn/profile.xml
  • 20:09:40 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=407174
  • 20:08:53 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=407174
  • 20:08:40 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=407174
  • 20:08:34 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 20:08:27 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 58.187.241.216AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology
  Client:
  Win7 (1920x1080x24)
  Chrome 53.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://www.titan49.com/
  Path:
  • 19:48:20 — http://monster.gostats.vn/last_guests.xml?id=482908
  • 19:48:18 — http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=482908
  • 19:48:14 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 19:48:09 — http://gostats.vn/
  • 19:48:03 — http://gostats.vn/
 • Asia/Pacific Region
  Asia/Pacific Region, 66.249.82.138AS15169 Google Inc.
  Client:
  Android (360x640x32)
  Chrome 53.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  Path:
  • 19:27:08 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
  • 19:26:52 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=396509
 • Vietnam
  Vietnam, 113.166.81.22AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win7 (1280x1024x24)
  Chrome 53.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://sieuthiphuyen.com/?b...7ba3f6441b05bb1c13f74fb23b3475
  Path:
  • 19:25:55 — http://monster.gostats.vn/summary.xml?id=484786
  • 19:25:51 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 19:25:23 — http://gostats.vn/
  • 19:25:14 — http://gostats.vn/
  • 19:12:05 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 115.76.227.152AS7552 Viettel Corporation
  Client:
  Android (320x534x32)
  Chrome 53.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://wapvinhlong.xtgem.com/Ham%20Mun%20%20Loan%20Luan
  Path:
  • 19:23:16 — http://gostats.vn/
← Trướckế →
12
 
Advertise with GoStats