Những người vừa truy cập

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Thu, 07 May 2015
 • Vietnam
  Vietnam, 42.114.96.135AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology
  Client:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 41.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Nguồn tham khảo:
  Google
  Path:
  • 14:38:25 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 123.27.131.97AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win7 (1024x768x24)
  Firefox 37.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: Yes, Java: No)
  Path:
  • 14:38:25 — http://gostats.vn/
  • 14:27:04 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 14:26:56 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 14:13:31 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 14:12:45 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 14:12:42 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 14:12:24 — http://gostats.vn/
 • Europe
  Europe, 82.145.218.222AS39832 Opera Software ASA
  Client:
  Opera 12.16 (JavaScript: 1.5, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://vinhkim.chauthanhtg.edu.vn/
  Path:
  • 14:35:16 — http://gostats.vn/
  • 14:35:10 — http://gostats.vn/
 • Europe
  Europe, 82.145.218.222AS39832 Opera Software ASA
  Client:
  Opera 12.16 (JavaScript: 1.5, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  http://vinhkim.chauthanhtg.edu.vn/
  Path:
  • 14:35:10 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 183.91.7.4AS45903 CMC Telecom Infrastructure Company
  Client:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 42.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Nguồn tham khảo:
  http://lyluanchinhtri.vn/ho...-dao-tao-boi-duong-can-bo.html
  Path:
  • 14:26:47 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 1.52.38.140AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology
  Client:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 42.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Path:
  • 14:02:11 — http://c5.gostats.vn/referrers.xml?id=1063449&date=20150507
  • 14:01:59 — http://c5.gostats.vn/searchphrases.xml?id=1063449
  • 14:01:53 — http://c5.gostats.vn/summary.xml?id=1063449
  • 14:01:49 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 14:01:44 — http://c5.gostats.vn/search...s.xml?id=1062974&date=20150505
  • 14:01:40 — http://c5.gostats.vn/search...s.xml?id=1062974&date=20150506
  • 14:01:31 — http://c5.gostats.vn/search...s.xml?id=1062974&date=20150507
  • 14:01:20 — http://c5.gostats.vn/referrers.xml?id=1062974
  • 14:00:50 — http://c5.gostats.vn/summary.xml?id=1062974
  • 14:00:42 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 14:00:37 — http://c5.gostats.vn/search...s.xml?id=1063449&date=20150506
  • 14:00:32 — http://c5.gostats.vn/search...s.xml?id=1063449&date=20150507
  • 14:00:27 — http://c5.gostats.vn/search...s.xml?id=1063449&date=20150505
  • 14:00:21 — http://c5.gostats.vn/referrers.xml?id=1063449&date=20150505
  • 14:00:15 — http://c5.gostats.vn/referrers.xml?id=1063449&date=20150506
  • 13:59:54 — http://c5.gostats.vn/referrers.xml?id=1063449
  • 13:59:41 — http://c5.gostats.vn/summary.xml?id=1063449
  • 13:45:17 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 13:43:15 — http://gostats.vn/my_sites.xml
 • Vietnam
  Vietnam, 113.166.159.47AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Windows Phone (338x563x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Path:
  • 13:56:11 — http://c4.gostats.vn/last_guests.xml?id=394799
  • 13:55:57 — http://c4.gostats.vn/summary.xml?id=394799
  • 13:55:45 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 13:55:31 — http://gostats.vn/
  • 13:55:27 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 123.30.175.158AS7643 Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT)
  Client:
  Nguồn tham khảo:
  http://tapdoanhacker.tk/
  Path:
  • 13:52:23 — http://gostats.vn/
 • United States
  United States, 64.233.173.163AS15169 Google Inc.
  Client:
  Chrome 9.0 (Cookie: No, Java: No)
  Path:
  • 13:48:14 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 183.81.19.124AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology
  Client:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 41.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Nguồn tham khảo:
  Google
  Path:
  • 13:43:47 — http://gostats.vn/
 • India
  India, 1.39.61.220AS38266 Vodafone Essar Ltd., Telecommunication - Value Added Services
  Client:
  Safari 5.334 (Cookie: No, Java: No)
  Path:
  • 13:42:09 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 123.27.131.97AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win7 (1024x768x24)
  Firefox 37.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: Yes, Java: No)
  Path:
  • 13:37:40 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 13:35:33 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 13:35:09 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 13:29:33 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 13:27:35 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 13:27:31 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 13:27:27 — http://gostats.vn/
  • 13:14:03 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 13:13:29 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 13:13:03 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 13:12:10 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 13:08:02 — http://gostats.vn/last_guests.xml?id=750263
  • 13:00:46 — http://gostats.vn/summary.xml?id=750263
  • 13:00:09 — http://gostats.vn/my_sites.xml
  • 12:58:44 — http://gostats.vn/
  • 12:58:11 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 14.161.22.121AS45899 VNPT Corp
  Client:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Chrome 42.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Path:
  • 13:27:02 — http://gostats.vn/multiple_sites.xml
  • 13:26:59 — http://gostats.vn/multiple_sites.xml
 • United States
  United States, 168.63.137.102AS8075 Microsoft Corporation
  Client:
  Windows Phone (325x541x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Path:
  • 13:13:38 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 42.114.31.72AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology
  Client:
  Win7 (1600x900x24)
  Chrome 42.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Nguồn tham khảo:
  Google
  Path:
  • 13:07:03 — http://gostats.vn/
  • 13:05:08 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 113.170.210.211AS45899 VNPT Corp
  Client:
  WinXP (1024x768x24)
  Chrome 41.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Nguồn tham khảo:
  http://maycatdecal.khaloi.com/ho-tro/tusuamaycatdecal.html
  Path:
  • 13:04:41 — http://gostats.vn/faq.xml
  • 13:02:19 — http://gostats.vn/summary.xml?id=712236
  • 13:01:37 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 14.171.233.30
  Client:
  WinXP (1152x864x24)
  Chrome 42.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Nguồn tham khảo:
  http://www.zspa.com.vn/
  Path:
  • 13:03:59 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 14.171.162.69AS45899 VNPT Corp
  Client:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.01 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: No)
  Nguồn tham khảo:
  Google
  Path:
  • 12:57:14 — http://gostats.vn/
 • United States
  United States, 64.233.173.173AS15169 Google Inc.
  Client:
  Chrome 9.0 (Cookie: No, Java: No)
  Path:
  • 12:46:07 — http://gostats.vn/
 • Vietnam
  Vietnam, 113.170.210.211AS45899 VNPT Corp
  Client:
  WinXP (1024x768x24)
  Chrome 41.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: Yes, Java: Yes)
  Nguồn tham khảo:
  http://maycatdecal.khaloi.c...lid=COH2tcb1rsUCFYmCvQodgwkAQw
  Path:
  • 12:42:13 — http://gostats.vn/
← Trướckế →
12
 
Advertise with GoStats