Ngôn ngữ

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 44 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2012/01/31

Ngôn ngữĐếm
English (United States)79134.6%
English75733.1%
Vietnamese46020.1%
French (France)23510.3%
Chinese (PRC)170.7%
Russian70.3%
English (United Kingdom)70.3%
Chinese40.2%
Chinese (Taiwan)30.1%
Turkish20.1%
German (Germany)10.0%
Spanish (Colombia)10.0%
Arabic10.0%
Italian (Italy)10.0%
 
Advertise with GoStats