Ngôn ngữ

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 3 hrs 17 min 30 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2012/01/25

Ngôn ngữĐếm
English52433.9%
English (United States)52333.8%
Vietnamese29519.1%
French (France)1348.7%
Chinese (PRC)251.6%
Chinese161.0%
English (United Kingdom)90.6%
Greek50.3%
Urdu30.2%
Farsi30.2%
Arabic30.2%
Finnish10.1%
Icelandic10.1%
Polish10.1%
Swedish10.1%
Danish10.1%
Korean10.1%
Norwegian (Nynorsk)10.1%
Dutch (Netherlands)10.1%
 
Advertise with GoStats