Ngôn ngữ

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 10 hrs 18 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2012/01/12

Ngôn ngữĐếm
English106834.4%
English (United States)105133.8%
Vietnamese59319.1%
French (France)35011.3%
English (United Kingdom)301.0%
Chinese (PRC)50.2%
Korean20.1%
Malay (Malaysia)20.1%
Chinese10.0%
English (Australia)10.0%
Polish10.0%
Arabic10.0%
Japanese10.0%
Finnish10.0%
 
Advertise with GoStats