Ngôn ngữ

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 20 hrs 40 min 9 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2012/01/01

Ngôn ngữĐếm
English (United States)126435.8%
English112732.0%
Vietnamese82123.3%
French (France)2647.5%
English (United Kingdom)220.6%
Chinese (PRC)170.5%
Russian40.1%
Arabic30.1%
Urdu10.0%
Chinese10.0%
Chinese (Taiwan)10.0%
Farsi10.0%
Japanese10.0%
 
Advertise with GoStats