Ngôn ngữ

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (220 days 20 hrs 4 min 21 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/11/16

Ngôn ngữĐếm
English127335.0%
English (United States)125134.4%
Vietnamese68518.8%
French (France)3309.1%
English (United Kingdom)511.4%
Chinese (PRC)180.5%
Afrikaans70.2%
English (South Africa)70.2%
Russian60.2%
Arabic20.1%
Portuguese (Portugal)20.1%
Spanish (Modern Sort)10.0%
Spanish (Peru)10.0%
 
Advertise with GoStats