Máy chủ trên Internet

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:20:34 (1 hrs 4 min 28 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — Thu, 02 Jan 2020 07:22:45

7 ngày gần nhất

1700%
1800%
1900%
2000%
2100%
2200%
2300%

30 ngày gần nhất

2400%
2500%
2600%
2700%
2800%
2900%
3000%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1000%
1100%
1200%
1300%
1400%
1500%
1600%
1700%
1800%
1900%
2000%
2100%
2200%
2300%

Last 12 months

Tháng 650918.0%
Tháng 750517.8%
Tháng 843115.2%
Tháng 954419.2%
Tháng 1068824.3%
Tháng 111575.5%
Tháng 1200.0%
Tháng 100.0%
Tháng 200.0%
Tháng 300.0%
Tháng 400.0%
Tháng 500.0%

Giờ

0161642.9%
1100801.8%
271841.3%
358081.0%
453050.9%
568851.2%
6104621.9%
7169993.0%
8261944.6%
9308805.5%
10327455.8%
11312225.5%
12291465.2%
13314065.6%
14330905.9%
15328785.8%
16313915.6%
17275304.9%
18258094.6%
19291045.2%
20330215.8%
21345856.1%
22322035.7%
23249384.4%

Ngày trong tháng

1569713.7%
2407462.7%
3568503.7%
4622984.1%
5631394.1%
6639424.2%
7613074.0%
8595193.9%
9606574.0%
10463513.0%
11485803.2%
12450902.9%
13466873.1%
14494833.2%
15604083.9%
16593043.9%
17625054.1%
18509803.3%
19453813.0%
20400282.6%
21414742.7%
22448522.9%
23408592.7%
24368342.4%
25419722.7%
26377112.5%
27378592.5%
28406042.7%
29419422.7%
30446512.9%
31406852.7%

Ngày trong tuần

Thứ hai21961414.4%
Thứ ba23678815.5%
Thứ tư21431014.0%
Thứ năm21581014.1%
Thứ sáu21442214.0%
Thứ bảy21538314.1%
Chủ nhật21298113.9%

Tháng

Tháng 11117694.4%
Tháng 21320815.2%
Tháng 31438425.7%
Tháng 41802537.1%
Tháng 534747613.7%
Tháng 674675729.5%
Tháng 71744196.9%
Tháng 81382285.5%
Tháng 91075874.3%
Tháng 101240114.9%
Tháng 111181694.7%
Tháng 122039248.1%

Năm

2007399533.4%
2008985298.4%
200924180920.5%
201040877534.7%
2011934687.9%
20121067729.1%
2013707206.0%
2014472434.0%
2015285862.4%
2016237362.0%
2017130071.1%
201852520.4%
 
Advertise with GoStats