Máy chủ trên Internet

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 11 min 2 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

7 ngày gần nhất

1500%
1600%
1700%
1800%
1900%
2000%
2100%

30 ngày gần nhất

2200%
2300%
2400%
2500%
2600%
2700%
2800%
2900%
3000%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1000%
1100%
1200%
1300%
1400%
1500%
1600%
1700%
1800%
1900%
2000%
2100%

Last 12 months

Tháng 650932.4%
Tháng 750532.2%
Tháng 843127.5%
Tháng 91247.9%
Tháng 1000.0%
Tháng 1100.0%
Tháng 1200.0%
Tháng 100.0%
Tháng 200.0%
Tháng 300.0%
Tháng 400.0%
Tháng 500.0%

Giờ

0161062.9%
1100331.8%
271441.3%
357631.0%
452630.9%
568301.2%
6103931.8%
7169053.0%
8260754.6%
9307475.5%
10326035.8%
11310965.5%
12290455.2%
13312885.6%
14329605.9%
15327425.8%
16312595.6%
17274394.9%
18256994.6%
19289725.1%
20329035.8%
21344686.1%
22321305.7%
23248614.4%

Ngày trong tháng

1569123.7%
2406932.7%
3568153.7%
4622474.1%
5630974.1%
6638834.2%
7612644.0%
8594923.9%
9606364.0%
10463283.0%
11485483.2%
12450572.9%
13466313.1%
14494373.2%
15603744.0%
16592653.9%
17624624.1%
18509303.3%
19453263.0%
20399622.6%
21414152.7%
22448002.9%
23408132.7%
24367852.4%
25419192.7%
26376732.5%
27378232.5%
28405702.7%
29419172.7%
30446162.9%
31406662.7%

Ngày trong tuần

Thứ hai21945914.4%
Thứ ba23660015.5%
Thứ tư21411014.0%
Thứ năm21556714.1%
Thứ sáu21421714.0%
Thứ bảy21522014.1%
Chủ nhật21282213.9%

Tháng

Tháng 11117694.4%
Tháng 21320815.2%
Tháng 31438425.7%
Tháng 41802537.1%
Tháng 534747613.7%
Tháng 674675729.5%
Tháng 71744196.9%
Tháng 81382285.5%
Tháng 91071674.2%
Tháng 101233234.9%
Tháng 111180124.7%
Tháng 122039248.1%

Năm

2007399533.4%
2008985298.4%
200924180920.6%
201040877534.7%
2011934687.9%
20121067729.1%
2013707206.0%
2014472434.0%
2015285862.4%
2016237362.0%
2017130071.1%
201839870.3%
 
Advertise with GoStats