Máy chủ trên Internet

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:34:33 (2 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 01:34:34

7 ngày gần nhất

193917.1%
202611.4%
214620.2%
224318.9%
233314.5%
243816.7%
2531.3%

30 ngày gần nhất

27453.7%
28413.4%
29322.6%
30524.3%
31413.4%
1443.6%
2433.6%
3484.0%
4332.7%
5342.8%
6635.2%
7504.1%
8484.0%
9363.0%
10373.1%
11373.1%
12332.7%
13433.6%
14504.1%
15443.6%
16484.0%
17433.6%
18352.9%
19393.2%
20262.2%
21463.8%
22433.6%
23332.7%
24383.1%
2530.2%

Last 12 months

Tháng 12217215.2%
Tháng 1143710.1%
Tháng 210147.1%
Tháng 312778.9%
Tháng 411337.9%
Tháng 512889.0%
Tháng 611728.2%
Tháng 710587.4%
Tháng 810787.5%
Tháng 99236.5%
Tháng 109406.6%
Tháng 117945.6%

Giờ

0158622.9%
198711.8%
269851.3%
355991.0%
451190.9%
566771.2%
6101551.8%
7164243.0%
8253754.6%
9299705.4%
10319055.8%
11305065.5%
12285525.2%
13307115.6%
14324065.9%
15321595.8%
16307255.6%
17270084.9%
18252724.6%
19285025.2%
20323685.9%
21339276.1%
22316505.7%
23245014.4%

Ngày trong tháng

1566783.7%
2404792.7%
3565743.7%
4620284.1%
5628754.1%
6636604.2%
7610444.0%
8592983.9%
9604314.0%
10461223.0%
11483383.2%
12448582.9%
13464113.0%
14492383.2%
15601704.0%
16590853.9%
17622514.1%
18507333.3%
19451343.0%
20397552.6%
21412292.7%
22446012.9%
23405982.7%
24365662.4%
25416742.7%
26374342.5%
27375772.5%
28403282.7%
29416982.7%
30443982.9%
31405162.7%

Ngày trong tuần

Thứ hai21856014.4%
Thứ ba23561715.5%
Thứ tư21307214.0%
Thứ năm21457614.1%
Thứ sáu21322714.0%
Thứ bảy21433714.1%
Chủ nhật21203113.9%

Tháng

Tháng 11111904.4%
Tháng 21317545.2%
Tháng 31433365.7%
Tháng 41797547.1%
Tháng 534696913.8%
Tháng 674624829.6%
Tháng 71739146.9%
Tháng 81377975.5%
Tháng 91070434.2%
Tháng 101233234.9%
Tháng 111178554.7%
Tháng 122031888.1%

Năm

2007399533.4%
2008985298.4%
200924180920.6%
201040877534.9%
2011934688.0%
20121067729.1%
2013707206.0%
2014472434.0%
2015285862.4%
2016237362.0%
2017121141.0%
 
Advertise with GoStats